print
Proiect filantropic pentru oameni și natură
26.03.2013
3974

Grație unor acțiuni filantropice au fost colectate fonduri pentru finanțarea proiectului „O nouă viață pentru rîul Prut" („New life on Prut River„) a cărui scop principal este crearea oportunităților pentru conviețuirea armonioasă dintre natură și comunitățile locale din zona Prutului Inferior. Inițiativa aparține renumitei violoniste cu rădăcini basarabene, Patricia Kopatchinskaja (www.patriciakopatchinskaja.com), ea este și Ambasadoarea Bunăvoinței a fundației elevețiene „Terre des hommes" (www.terredeshommes.org ) ce susține drepturile copiilor și dezvoltarea lor echitabilă.

Astfel, Patricia Kopatchinskaja în finațarea acestui proiect ecologic a fost susținută de către Fundația germană NatureTon (www.orchester-des-wandels.de) care este o fundație ce promovează protecția mediului ambiant și atenționează lumea asupra problemelor de schimbare a climei. Spectacolele muzicale prezentate au ca scop colectarea de fonduri pentru ajutorarea comunităților și zonelor care au suferit de pe urma schimbarilor climatice. În anul 2011, Patricia Kopatchinskaja a realizat un film documentar autobiografic în care au fost incluse și zonele pitorești ale Republicii Moldova fiind în vizor și probleme de mediu locale. În cadrul spectacolelor muzicale susținute de către interpretă, în Europa, a fost prezentat și acest film documentar cu scopul de a colecta fonduri (www.orchester-des-wandels.de/stiftung/klimakonzerte/).

Proiectul „O nouă viață pentru rîul Prut"a demarat în luna octombrie 2012, acțiunile planificate în cadrul proiectului se vor desfășura pînă în luna ianuarie 2014. Scopul general al proiectului este de a contribui la conservarea resurselor naturale ale Prutului Inferior și dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Planificarea acțiunilor au rezultat din studiul de fezabilitate realizat în această zonă în luna august 2012 de către reprezentanții Fondului Global pentru Natura Sălbatică (WWF Dunăre-Carpați și WWF Germania) (www.wwf.org).

Activitățile de bază ale proiectului sunt:

  •  Împădurirea / reîmpădurirea a 15 ha de teren și crearea unor plantații forestiere care să împiedice erodarea solului (problemă specifică zonei de sud a țării), inclusiv alunecările de teren și în perspectivă să asigure comunitățile locale cu lemn de foc, precum și pentru îmbunătățirea habitatelor pentru diversitate biologică.
  • Renovarea și amenajarea a două fîntîni (izvoare) în zona Prutului de Jos, pentru locuitori și vizitatorii, ținând cont de faptul că aprovizionarea cu apă potabilă este o problemă stringentă în zona de sud.
  •  Educația și sensibilizarea publicului larg inclusiv a tinerii generații, crearea a trei centre de informare educativ-ecologice și dotarea acestora cu computere (PC-uri), imprimante și materiale informative în cadrul instituțiilor de învățămînt din: Slobozia Mare, Văleni și Giurgiulești (r-nul Cahul).
  •  Organizarea a doua evenimente  (în 2013 și 2014) - "Ziua Prutului", ce va fi încadrată în sărbătoarea "Ziua Internațională a Dunării", eveniment public, cu implicarea activă a elevilor pentru sensibilizarea opiniei publice și tinerii generații asupra problemlor de mediu.

La nivel local proiectul este implementat de către Centrul de Consultanță Ecologică Cahul în colaborare cu Agenția "Moldsilva" și Rezervația Naturală Prutul de Jos și Intreprinderea pentru silvicultură „SILVA-SUD" Cahul . Realizarea acestor acțiuni vine să contribuie la refacerea habitatelor naturale prin împădurire, îmbunătățirea accesului comunităților din zonă la apă curată inclusiv prin orgnizarea și mediatizarea activităților educaționale din aceste localități.

De menționat, că Zona Prutului Inferior este amenințată de schimbările climatice, extinderea terenurilor agricole în luncile rîului Prut, lipsa unei agriculturi durabile, construcția barajelor pentru controlul inundațiilor au efecte negative asupra zonelor umede inclusiv scădere nivelului de apă în rîul Prut și al lacurilor. Uscarea masivă a suprafețelor cu vegetație forestieră, alunecările de teren, eroziunea solului - toate au un impact negativ asupra conservării biodiversității și dezvoltarea durabilă a comunităților din zonă.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact:022 277 288; 069141201.


 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.