print
Parcul Național „Orhei” are un regulament de funcționare
09.10.2014
2951

Guvernul a aprobat Regulamentul de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei". Acesta fost elaborat de catre specialiștii Agenției „Moldsilva" în conformitate cu legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat şi a Hotărîrii Parlamentului privind fondarea Parcului Naţional "Orhei".

Scopul creării Parcului Naţional "Orhei" a fost asigurarea, menţinerea, conservarea şi folosirea raţională a diversităţii biologice, complexelor naturale unice, valorii estetice şi cultural-istorice deosebite şi folosirii lor în scopuri ştiinţifice, culturale, turistice, instructive şi educative.

Regulamentul de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei" stabileşte statutul juridic, scopul, obiectivele, sarcinile, structura organizaţională, competenţele, bazele activităţii ştiinţifice, economico-financiare şi regimul zonelor de management ale Parcului Naţional "Orhei" .

Parcul Naţional "Orhei" este instituţie publică, finanţarea căreia este reglementată de la bugetul de stat, precum şi din mijloace extrabugetare, inclusiv fonduri ecologice, granturi şi donaţii. Administraţia Parcului Naţional "Orhei" îşi va coordona activităţile cu alte autorităţi centrale, precum Agenţia „Moldsilva", Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Culturii şi Agenţia Turismului inclusiv cu autorităţile administraţiei publice locale, deţinătorii spaţiilor şi bunurilor de patrimoniu.

Exsitența Parcului Național „Orhei" va favoriza dezvoltarea și promovarea agriculturii ecologice, restabilirea pădurilor, păşunilor, luncilor, valorificarea potenţialului turistic, atragerea investiţiilor naţionale şi internaţionale, îmbunătăţirea infrastructurii şi dezvoltarea socio-economică a regiunii.

Suprafaţa totală a parcului este de 33,8 mii, inclusiv 18,5 mii ha de pădure aparținînd întreprinderilor silvice Orhei și Călărași. Zona cuprinde 18 comune din patru raioane - Orhei, Străşeni, Călăraşi şi Criuleni.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact:022 277 288; 069141201.

 

 

 

 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2020 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.