print
Plan de acțiuni privind Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier național
27.12.2016
1373

Sub egida Agenției "Moldsilva" a fost elaborat proiectul de Hotarîre a Guvernului cu privire la implementarea Strategiei de dezvoltare durabila a sectorului forestier național pentru anii 2017-2020. Astfel, strategia cuprinde 5 obiective specifice pentru realizarea cărora sunt planificate  spre realizare 62 de acțiuni, care include domenii aferente perfecționării politicilor, legislației și bazei normative specifice sectorului forestier, inclusiv îmbunătățirii cadrului de reglementare în domeniul financiar silvic, extinderea suprafețelor de teren forestier și plantații energetice, conservării și dezvoltării durabile a resurselor forestiere, cercetării științifice în domeniul forestier, managementului participativ al resurselor forestiere.

Costurile aferente procesului de implementare sunt estimate la 785,5 milioane lei, majoritatea investițiilor se prevăd pentru implementarea Strategiei de reformare instituțională și a programului de reconstrucție ecologică a 10 mii ha de  păduri degradate. Acoperirea mijloacelor respective se regăsesc în bugetul de stat, mijloacelor interne ale Agenției "Moldsilva" și entităților subordonate, proiect și granturi din asistența financiară externă prin intermediul mecanismelor financiare ale Băncii Mondiale, CCONUSC și Planului  Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

De menționat că mijloacele financiare investite în conservarea și ameliorarea suprafețelor cu diferite tipuri de  vegetație forestieră (păduri, perdele forestiere, spații verzi), constituie o investiție cu o capacitatea majoră asupra adaptării la schimbările climatice.

 Obiectivele prioritare le găsiți atașat în anexa de mai jos: Planul_de_actiuni_Strategia_dezvoltarii_durabile_a_sectorului_forestier_national_2017-2020.PDF

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 260.

 

 

 


 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2019 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.