print
Finalizarea activităților în cadrul proiectului PACM
20.04.2017
830

În anul curent sunt în proces de executare ultimele activități din cadrul proiectului "Agricultura Competitivă în Moldova" (PACM; PI 18518), sub-componenta "Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecţie", care se implementează în Republica Moldova în perioada 2012-2017.

 Astfel, activitățile planificate spre realizare de către Agenţia "Moldsilva" pentru anul 2017 sunt lucrările de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție pe o suprafață de 161 ha, cele mai mari suprafețe vor fi efectuate în intreprinderile silvice Tighina - 63 ha; Comrat - 36 ha; "Silva-Sud" Cahul - 30 ha, precum şi alte lucrări de menţinere, inclusiv paza perdelelor forestiere de protecție  pe o suprafață de 1503 ha.  

Scopul proiectului este sporirea competitivităţii sectorului agricol şi produselor agricole prin integrarea practicilor agriculturii ecologice şi a celor de management durabil al terenurilor. Sub-componenta respectivă va susţine, la nivel de comunitate, activităţile care vizează diminuarea procesului de eroziune şi degradare a solului prin crearea şi menţinerea unei reţele viabile de perdele forestiere de protecţie a terenurilor agricole.

Amintim că în cadrul acestui proiect întreprinderile silvice subordonate au beneficiat de suport pentru achiziţionarea maşinilor şi echipamentelor specializate, fiind create două detaşamente şi trei brigăzi mobile mecanizate pentru efectuarea lucrărilor de restabilire a perdelelor forestiere de protecţie, precum şi celor de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate, de pregătire a solului la lucrările de regenerare şi extindere a terenurilor cu vegetaţie forestieră.

De menționat că zona de activitate a proiectului PACM include nouă entităţi silvice: Iargara, "Silva-Sud" Cahul, Comrat, Cimişlia, Hînceşti-Silva, Tighina, Chişinău, Manta-V, Sil-Răzeni, care efectuează lucrările tehnice principale pentru restabilirea perdelelor forestiere, în cooperare cu comunităţile locale. Suprafaţa totală inclusă în proiect este de 2200 ha situate în 75 de primării, preponderent din zona de sud a ţării, unde degradarea solurilor ajunge la proporţii alarmante. 

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă
Contact: 022 277 260   
   

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2018 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.