print
Condițiile privind folosirea produselor accesorii ale pădurii
27.04.2018
1016

Au fost stabilite condițiile privind modalitatea de folosirea a produselor accesorii ale pădurii și condițiile de întrebuințare a acestora, în conformitate cu Codul Silvic și cu Regulamentul privind recoltarea ierbii şi păşunatul vitelor pe terenurile fondului forestier, aprobat prin Hotărărea de Guvern nr. 740 din 17 iunie 2003 .

Astfel conform regulamentului menționat de la 1mai pînă la 1 octombrie este permis pășunatul vitelor în fondul forestier, norma de păşunat în păduri se stabileşte în mărime de cel puţin 3 ha pentru un animal adult şi 1 ha pentru un animal tînăr. Plăţile pentru recoltarea ierbii şi păşunatul vitelor în fondul forestier proprietate publică de stat, se regăsesc în anexa ordinului (81_din_25_aprilie_2018.pdf). Pășunatul este permis doar în pădurile degradate cu productivitate redusă, în salcîmete cu vîrste de peste 15 ani, neafectate de alunecări sau procese de eroziune. În aceeași ordine de idei se interzice păşunatul în fondul ariilor naturale protejate de stat, în parchetele şi alte terenuri neîmpădurite, destinate regenerării naturale, în pădurile amplasate în fîşiile riverane de protecţie a apelor, în arboretele natural-fundamentale (cvercinee, fag, frasin, carpen), pe terenurile în care arboretele sînt esenţial afectate de uscări în masă sau calamităţi naturale și este strict interzis pășunatul caprinelor și ovinelor în fond forestier. Nu este admisă nici construcția gardurilor, barajelor, ocoalelor, stînilor.

Pentru neadmiterea tensiunilor şi situaţiilor de conflict cu populația locală se pot organiza trecători prin fondul forestier după cerinţele stabilite, pentru a facilita accesul vitelor spre pășunile comunale.

Totodată, este permisă amplasarea gratuită a stupinelor în pastoral şi valorificarea resurselor melifere pe terenurile fondului forestier de stat, apicultorilor înregistraţi la primării şi care dispun de pașaportul stupinei (F - 2AP). Amplasarea se efectuează cu acordul întreprinderii silvice care gestionează terenul, cu eliberarea biletului silvic care indică locul, termenul, cantitatea folosinţelor şi restricţiile corespunzătoare.

Pe tot parcursul acestei perioade colaboratorii silvici vor exercita un control permanent asupra respectării regulamentelor nominalizate, vor asigura monitorizarea procesului de recoltare al ierbii, de pășunat al vitelor și de amplasare a stupinelor în fondul forestier.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277-260

 

 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2019 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.