print
”O PĂDURE MERITĂ SĂ FIE CUNOSCUTĂ - CURATĂ ȘI ÎNGRIJITĂ”
20.03.2019
827

"O PĂDURE MERITĂ SĂ FIE CUNOSCUTĂ - CURATĂ ȘI ÎNGRIJITĂ"

 

După sezonul de iarnă, se remarcă o stare precară a pădurilor, îndeosebi celor limitrofe căilor de comunicație și din preajma localităților, precum și a sectoarelor destinate recreerii în fondul forestier.

Avarierea sau distrugerea panourilor informative și antiincendiare în urma lucrărilor de dezăpezire sau a acțiunilor de vandalizare, lipsa panourilor și pancartelor privind respectarea ordinei sanitate în păduri, amenajarea necorespunzătoare a locurilor de popas în zonele frecvente de turiști, impun inițierea unor măsuri de restabilire/prevenire prin semnalizarea și amenajarea corespunzătoare a fondului forestier.

În scopul ridicarii gradului de conștientizare a populației în vederea  menținerii ordinii sanitare satisfăcătoare și asigurării unui aspect "curat și îngrijit" al pădurilor, precum și salubrizării sectoarelor de pădure cu risc sporit de poluare cu deșeuri, Agenția "Moldsilva" desfășoară acțiuni de salubrizare a fondului forestier în cadrul campaniei "O PĂDURE MERITĂ SĂ FIE CUNOSCUTĂ - CURATĂ ȘI ÎNGRIJITĂ" în zilele de vineri a lunii martie, începînd cu data de 22 martie.

Acțiunea se va desfășura în toate entitățile silvice din subordinea Agenției "Moldsilva".

 

20.03.2019

Date de contact:

Serviciul relații publice și informare

Contact: 067555200

 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2020 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.