print
Agenția ”Moldsilva” despre tratamentele silvice
30.06.2020
1001

Agenția ”Moldsilva” a organizat, la  Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, o conferință de presă pentru a le comunica reprezentanților mass-media despre ”Tratamentele silvice între argumentare științifică și necesitate de regenerare”. Este vorba despre rezultatele și concluziile Simpozionului științifico-practic „Asigurarea managementului forestier durabil prin implementarea tratamentelor silvice și promovarea regenerărilor naturale a împăduririlor”  ce a fost organizat la 5 iunie 2020  la  Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice din Chișinău, Rezervațiile Naturale „Codrii” și „Plaiul Fagului”, Întreprinderile pentru Silvicultură Strășeni și Călărași.

 

Concluziile și necesitatea tratamentelor silvice, dar și răspunsurile la întrebările jurnaliștilor au fost oferite de următorii specialiști în silvicultură: Dumitru Cojocaru, Director Agenția „Moldsilva”; Nicolae Munteanu, inginer-șef silvic Agenția „Moldsilva”; Dumitru Galupa, Director ICAS; Ion Roșca, Director Grădina Botanică Națională (Institut) Alexandru Ciubotaru; Dionisie Boaghie, dr. ing., conf. univ., UASM.

 În carul conferinței s-a punctat clar că fondului forestier îi revine un rol extrem de important la menţinerea echilibrului ecologic. În acest context, menționăm și contribuția la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, reglarea şi purificarea apelor de scurgere, protejarea solurilor, sau menţinerea biodiversităţii.

Schimbările climatice (cu o frecvență sporită, în ultima perioadă) afectează toate elementele mediului inclusiv pădurile, de aceea silvicultura poate și trebuie să influențeze capacitatea de adaptare a noilor păduri la aceste schimbări climatice. 

Starea deplorabilă a unor suprafeţe considerabile din fondul forestier este o consecinţă a impactelor naturale (seceta, şi temperaturile foarte înalte) şi gospodăririi, în trecut cu 2-3 secole, în regimul crângului cu regenerarea din lăstari de generaţia III—IV (V), care necesită măsuri urgente de protecţie de boli şi dăunători, de menţinere şi ameliorare prin efectuarea tratamentelor suplimentare de regenerare, conservare şi reconstrucţie ecologică în arboretele afectate.

Una din soluțiile adoptate pentru durabilitatea pădurilor noastre este promovarea și plantarea arborilor mult mai rezistenți la schimbările climatice și la adaptarea la condițiile staționale și de sol caracteristice, actualmente, Republicii Moldova.

Utilizarea unor termeni incorecți, provoacă un negativism sporit în societate. Manipularea clară (uneori total din necunoaștere) a noțiunii defrișare, induce opinia publică într-o confuzie totală. În asemenea circumstanțe, importanța și absoluta necesitate a tratamentelor silvice, condiția de bază a dezvoltării și continuității pădurilor, devine un mesaj cu dificultate sporită de recepționare pentru societate. Nu există actualmente și nu a existat din anii 90, nici o acțiune de defrișare din partea Agenției ”Moldsilva”. Suprafețele de pădure pe care le admirăm actualmente, absolut toate, au  fost supuse tratamentelor silvice.

Tehnologiile silvice (tratamente silvice) sunt soluțiile prin care se poate reveni la păduri cu structuri apropiate de cele naturale, dar și aceste tehnologii trebuie să țină cont de condițiile de climă și sol în care cresc, precum și să fie adaptate la schimbările climatice, cu care ne confruntăm în ultima perioadă de timp.

Tratamentele silvice presupun și operațiuni de tăiere a pădurii (înlăturarea arboretului) pădurii degradate și înlocuirea acesteia prin lucrări de regenerare cu o pădure tânără.

În cadrul conferinței de presă s-a menționat faptul că Agenția ”Moldsilva” respectă orice opinie, dar când vorbim de păreri în anumite domenii, ce necesită abordări și argumentări științifice este corect să apelăm la specialiști consacrați, pentru a nu admite versiuni departe de adevăr.

Totodată, reiterăm faptul că toți cei care au anumite întrebări  față de Agenția ”Moldsilva” și activitatea în silvicultură, sunt încurajați să se adreseze direct sau prin intermediul diverselor platforme de comunicare, pentru a eclude orice doză de neclaritate și manipulare.

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.