print
Reforma Agenției „Moldsilva” prin prisma competitivității și eficacității
06.07.2020
636

 

Dumitru Cojocaru directorul Agenției „Moldsilva” și Ion Platon director adjunct al instituției, au inspectat Ocolul Silvic Grigoriopol (cu sediul la Dubăsarii Vechi) și un canton din componența sa, ambele subordonate entității silvice ÎS „Întreprinderea pentru silvicultură Tighina”.

Starea de lucruri și faptele depistate la fața locului au impus decizii oportune și decisive, în ceea ce ține de managementul intern, organizarea și desfășurarea procesului de activitate și, evident, rezultatele din ultima perioadă. Dat fiind faptul că  Ocolul Silvic Grigoriopol se află la o distanță considerabilă de ÎS „Întreprinderea pentru silvicultură Tighina”, probabil, pârghiile administrative n-au fost pe măsură să asigure calitatea și rezultatele scontate în activitatea din domeniul silvic. Lacunele depistate, precum și deficiențele ce nu au permis, în ultima perioadă, activitatea satisfăcătoare, au constitut obiectul unei analize profunde, în cadrul Agenției „Moldsilva”, astfel fiind asumate decizii ce au menirea de a spori eficiența în cadrul entităților silvice.

Astfel,  ținând cont de amplasarea geografică, dar și de eficacitatea  ÎS „Întreprinderea pentru silvicultură Chișinău” s-a decis efectuarea modificărilor organizaționale, în sensul, includerii în cadrul Ocolului Silvic Vadul lui Vodă a Ocolului Silvic Grigoriopol (destul de mic ca suprafață). Dumitru Cojocaru a declarat că logica unor asemenea modificări structurale ține de optimizarea statelor de personal și a cheltuielilor, precum și de asigurarea unui management efectiv cu sporirea indicilor de performanță.

Conform directorului Agenției „Moldsilva”, amplul proces reorganizațional ce este în derulare, actualmente, în cadrul agenției, are la bază cele două principii de optimizare și sporire a efectivității, prin care vor trece și absolut toate entitățile silvice, iar finalitatea unei asemenea reforme, ar trebui să asigure competențe și progrese în domeniul silvic.

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2020 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.