print
Precizare
16.07.2021
211

În legătură cu publicaţiile ce vizează pădurea Ţiganca, Agenţia „Moldsilva” vine cu următoarea precizare. Angajaţii Agenţiei „Moldsilva” nu sunt şi nu pot fi angajaţi de către cei care au arendat fond forestier, pentru prestarea unor servicii sau lucrări în scopuri personale.

Concomitent, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.150 din 02.03.2010, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcţie a pădurarilor, ţine de competența exclusivă a administratorilor întreprinderilor silvice subordonate.

Conform legislaţiei silvice, atunci când este arendat fondul forestier în scop cinegetic sau de recreere, pădurarul rămâne responsabil de gestiunea şi dezvoltarea fondului forestier vizat. Astfel toate lucrările silvoculturale ţin de responsabilitatea Agenţiei „Moldsilva”  şi a entităţii silvice ce gestionează acel fond forestier, proprietate publică.

Prin urmare pădurarul îşi exercită obligaţiunile de serviciu ce ţin de gestionarea, dezvoltarea, paza şi protecţia fondului forestier arendat, inclusiv respectarea clauzelor contractuale, conform legislaţiei naţionale de către arendaş.

Agenţia „Moldsilva” precizează că actualmente fondul forestier nu mai este dat în arendă, dar în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 187 din 20.02.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, în perioada 2008-2012, au fost transmise în arendă, în scopuri cinegetice şi de recreere, 11531 ha terenuri din cadrul fondului forestier gestionat.  

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.