print
Pepinierele silvice verificate la pregătirea pentru campania de plantare
06.09.2021
309

 

Campania de plantare a arborilor din toamna curentă reprezintă prioritatea de bază a angajaţilor ramurii silvice, concentrând eforturi sporite şi atenţie prioritară la toate activităţile ce anticipează acest eveniment.

În scopul pregătirii oportune şi respectării procesului tehnologic la cultivarea materialului forestier de reproducere, Agenţia „Moldsilva” a iniţiat o evaluare a pepinierelor silvice de la întreprinderile silvice subordonate.

Totodată, este identificat cu exactitate asortimentul şi calitatea materialului forestier de reproducere, gradul de păstrare a seminţelor forestiere, dar şi calitatea pregătirii solului pentru semănăturile din această toamnă.  

La Ocolul Silvic Căuşeni din cadrul Întreprinderii pentru  Silvicultură Tighina pepiniera silvică exprimă, în totalitate, eforturile şi abnegaţia cu care s-a muncit în ultimii ani pentru viitorul pădurilor (foto). Materialul forestier de reproducere reprezintă o diversitate de invidiat, iar lucrările silvice oportune şi-au pus amprenta la calitatea acestuia. Evident, starea fondului forestier va depinde încă de mulţi alţi factori obiectivi, inclusiv condiţiile meteo, dar deocamdată se consideră că silvicultorii din partea locului şi-au îndeplinit exemplar misiunea.

În perioada următoare silvicultorii vor fi antrenaţi la  lucrări ce vor defini realitatea şi calitatea lucrărilor de regenerare . Lucrările de scoatere și sortare a puieţilor  din pepiniere vor fi succedate de cele de completare cu puieți, plantări, ajutorarea regenerării naturale prin semănatul sub masiv, dar şi alte acțiuni ce au  menirea să mobilizeze întreaga societate la sporirea suprafeţelor împădurite.

Agenţia „Moldsilva este dispusă pentru orice colaborare și orice inițiative civice cu impact asupra dezvoltării pădurilor și solicită cooperare și implicare pentru toți cetățenii țării. Cei cointeresaţi de material săditor pentru proiectele ce au în vizor sporirea suprafețelor împădurite, se pot adresa în cadrul agenţiei și entităților silvice subordonate pentru a definitiva aspectele colaborării cu impact benefic pentru ţara noastră. 

 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.