print
Experienţă comună în domeniul protecţiei pădurilor
10.05.2022
600

Chişinău, 10 mai 2022 – Silvicultorii moldoveni au participat, în perioada 3-6 mai, curent, la o activitate organizată de regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în cadrul Direcţiei Silvice Tulcea, la invitaţia colegilor români.

Este vorba despre un schimb de experienţă pe linia protecţiei pădurilor având ca temă principală „Instructajul teoretic şi practic privind metodele de combatere non-chimică şi de stabilire a eficacităţii tratamentelor şi defolierilor reale produse de dăunătorul Lymantria dispar”.

La acest atelier de lucru vizând împărtăşirea experienţei comune în domeniul protecţiei pădurilor au participat specialişti din cadrul Agenţiei „Moldsilva”, Întreprinderilor de Stat ,,Întreprinderea pentru silvicultură Orheiˮ, „Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău”, „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Străşeni”,  ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Hîncești-Silvaˮ şi angajaţi ai Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice din Chişinău.

Pe parcursul activităţilor de la Tulcea, silvicultorii de pe ambele maluri ale Prutului au fost antrenaţi în activităţi teoretice referitor la protecţia pădurilor, iar componenta practică a acestui atelier de lucru a fost realizată în fondul forestier al entităţii silvice-gazdă, cu specificarea clară a măsurilor ce urmează a fi aplicate în scopul combaterii dăunătorului Lymantria dispar L. (omida păroasă a stejarului), termenii utili şi parametrii intervenţiei silvicultorilor în asemenea cazuri. Totodată au fost prezentate studii/cercetări referitor la posibilitățile de folosire a preparatelor entomopatogene în controlul defoliatorului menționat.

Utilitatea unor asemenea activităţi practice comune, sporeşte considerabil capacităţile de contracarare a dăunătorilor din fondul forestier, iar silvicultorii moldoveni sunt recunoscători pentru disponibilitatea părţii române de împărtăşire a experienţei în domeniu, tradiţia colaborării reciproc avantajoase și dezvoltarea competențelor profesionale prin promovarea schimbului de experiență.

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2022 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.