print
Amenajarea pădurilor
22.06.2012

Amenajamentul silvic reprezintă o preocupare complexă, tehnico-economică şi ecologică, cu importante implicaţii sociale. În esenţă, amenajamentul este instrumentul tehnic de organizare cu continuitate a producţiei pădurilor şi a recoltării produselor acestora, cu scopul satisfacerii în prezent şi viitor a nevoilor locale şi generale. Amenajamentul silvic trebuie să asigure organizarea şi conducerea pădurilor spre starea lor de maximă eficacitate polifuncţională, în conformitate cu multiplele obiective ecologice şi social-economice ale silviculturii, bazate pe conceptul zonării funcţionale şi promovarea conceptului sistemic în gospodărirea pădurilor. Amenajarean pădurilor este reglementatp de Codul Silvic.

Astfel, începând cu anul 2004 lucrările de reamenajare a pădurilor, în cadrul fondului forestier naţional, au marcat o nouă etapă de dezvoltare. În anul respectiv a demarat ciclul doi al lucrărilor de amenajare a pădurilor. În continuare, până în anul 2010, au fost efectuate lucrări de reamenajare a pădurilor în zece unităţi silvice (Glodeni, Bălţi, Şoldăneşti, Soroca, Orhei, Teleneşti, Călăraşi, Silva - Centru, Ungheni, Nisporeni-Silva şi Hînceşti-Silva) şi trei rezervaţii naturale (Plaiul Fagului, Pădurea Domnească şi Codrii) cu o suprafaţă totală de 214,9 mii ha sau o medie de 30,7 mii ha anual (fig. 4).

De asemenea, în perioada de referinţă, prin intermediul diferitor programe naţionale, proiecte şi granturi internaţionale, de către specialiştii ICAS au fost amenajate circa 10 mii ha păduri şi alte tipuri de vegetaţie forestieră deţinute de primării.

Pentru a asigura respectarea prevederilor art. 73 alin. (1) al Codului silvic şi luând în consideraţie că Agenţia „Moldsilva" gestionează circa 336 mii ha fond forestier naţional, suprafaţa anuală necesară pentru a efectua lucrări de amenajare a pădurilor constituie circa 34 mii ha.

Nemijlocit, direcţiile de cercetare şi organizare a muncii, în cadrul lucrărilor de amenajare, sunt orientate spre: analiza implementării planificărilor amenajamentelor silvice; descrierea arboretelor; lucrări de ridicare în plan şi raportări grafice; inventarierea arboretelor; tipologie forestieră, pedologie forestieră; desfăşurarea recepţiilor tehnice intermediare şi finale; participarea la conferinţele I şi II de amenajare a pădurilor; lucrări de proiectare a amenajamentelor silvice, asamblări grafice, tehnoredactarea proiectelor, elaborarea şi verificarea hărţilor etc.

   Analiza, prelucrarea, prezentarea și editarea informaţiei privind lucrările de amenajare a pădurilor este posibilă grație existenţei unui cadru tehnologic informaţional dezvoltat. Pe parcursul ultimelor decenii calculatoarele şi echipamentul pentru procesarea informaţiei au devenit elementul principal al automatizării şi un instrument necesar de stocare şi dirijare a informaţiei în activitatea de amenajare a pădurilor şi silvicultură în general.

Pentru prelucrarea datelor preluate din teren de inginerii amenajişti se utilizează programul AS. Produsul informatics AS realizează proiectarea asistată de calculator a amenajamentului silvic. Acesta permite definitivarea situaţiilor sintetice privind:

a) Balanţa suprafeţei fondului forestier: suprafaţa iniţială, mişcările de suprafaţă, suprafaţa finală.

b) Soluţiile tehnice propuse pentru reglementarea procesului de producţie.

c) Posibilitatea pe categorii de produse şi primele versiuni ale planurilor de recoltare.

Din anul 2008 s-a recurs la implementarea tehnologiei MapInfo în procesul de elaborare a materialelor necesare pentru crearea hărţilor amenajistice, ceea ce a favorizat efectuarea lucrărilor cu un grad de precizie mai ridicat şi în timp mai restrâns. Procesul respectiv a inclus următoarele lucrări de bază:

a) Georeferenţierea sectoarelor forestiere în sistemul de coordonate MoldRef99.

b) Analiza informaţiei obţinute prin confruntarea cu informaţia cadastrală şi suprapunerea pe planşele Ortho-Photo.

c) Depistarea şi lichidarea litigiilor şi erorilor de suprafaţă.

d) Vectorizarea sectoarelor în baza corectărilor operate de specialiştii amenajişti.

 

În prezent, activitatea de amenajare a pădurilor este realizată prin intermediul secţiilor I şi II de amenajare a pădurilor din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice din componența căreia fac parte 28 de persoane (22 ingineri şi 6 tehnicieni). Acest contingent de specialişti permit organizarea şi desfăşurarea calitativă a lucrărilor de amenajare pe o suprafaţă de până la 35 mii ha anual şi elaborarea proiectelor atribuite unităţilor de gospodărire.

Obiectivele curente ale cercetării amenajistice se pot referi la:

  • cunoaşterea structurii şi a potenţialului protective şi productiv al pădurilor în dinamica lor realizată prin intermediul lucrărilor de descriere a ecosistemelor forestiere;
  • cercetarea particularităţilor de regenerare a pădurilor afectate de chiciură, cercetarea stării şi productivităţii arboretelor, în funcţie de caracterul şi intensitatea lucrărilor silvotehnice aplicate;
  • cercetarea biodiversităţii vegetale şi animale, stabilirea şi optimizarea vârstei de exploatabilitate la cvercinee, furnizarea informaţiei privind structura, starea, evoluţia şi productivitatea fondului forestier;
  • integrarea eficientă a studiilor obţinute ca rezultat al activității de amenajare a pădurilor în managementul şi marketingul resurselor forestiere, etc.
Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2023 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.