print
Paza fondului forestier
22.06.2012

Paza pădurilor constituie una dintre sarcinile primordiale ale gospodăririi durabile a fondului forestier (articolele 12 ş i 56 ale Codului silvic). În condiţiile Moldovei, cu resurse forestiere limitate  și o presiune continuă asupra ecosistemelor silvice şi a biodiversităţii lor, paza pădurilor devine un imperativ pentru întreaga societate. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, autoritatea silvică centrală (Agenţia „Moldsilva") asigură paza fondului forestier gestionat împotriva tăierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradărilor, incendiilor, pășunatului neautorizat al vitelor, braconajului şi altor acţiuni dăunătoare prin intermediul personalului serviciului silvic (serviciul silvic al autorităţii silvice centrale şi serviciile silvice ale unităţilor silvice subordonate). Nemijlocit, la efectuarea pazei fondului forestier gestionat de către Agenţia "Moldsilva", sunt încadraţi peste 1500 de specialişti (pădurari, maiştri silvici, cinegeticieni, pădurari de vânătoare, inspectori ai gărzii forestiere etc.).

În rezultatul măsurilor întreprinse pe întreaga perioadă de referinţă au fost efectuate mai multe raiduri, controale operative, revizii de către colaboratorii silvici și au fost întocmite 3224 procese-verbale de constatare a contravenţiilor cu caracter silvic, inclusiv 1578 procese-verbale, vizând cazurile de tăieri ilicite (tabelul 12). Ca rezultat, volumul masei lemnoase ilicite a fost estimat la 14,3 mii m³, iar suma prejudiciului cauzat constituie circa 1 milion 880 mii lei. Prejudicii serioase sectorului forestier sunt aduse de păşunat, şi în special cel ilegal. Majorarea şeptelului de vite în sectorul privat a generat o criză acută de păşuni. Fondul de păşuni existente, majoritar degradate, de productivitate inferioară, neameliorate nu poate satisface cerinţele crescânde ale sectorului animalier. La capitolul păşunat ilicit, în urma reviziilor şi controalelor, au fost întocmite 341procese-verbale pe diverse cazuri de nerespectare a legislației, care au adus un prejudiciu de 481,6 mii lei. Totodată, un număr de 325 procese-verbale de constatare a altor cazuri de încălcare a legislaţiei silvice au fost întocmite, cu un prejudiciu estimat la peste 2 milioane lei. Totodată, un număr de 325 procese-verbale de constatare a altor cazuri de încălcare a legislaţiei silvice au fost întocmite, cu un prejudiciu estimat la peste 2 milioane lei.

                               Tabelul 12. Starea pazei pădurilor gestionate de către Agenția "Moldsilva"

Nr.

Denumirea indicatorilor

Unitatea

Anii de referință

2013

2014

2015

2016

I.                   Tăieri ilicite

1.1

Volumul total al tăierilor ilicite

mii m3

 3,6

2,5

8,2

3,00

1.2

Volumul tăierilor la 1000ha suprafață acoperita cu păduri

m3/1000ha

10,1

7,6

25,2

9,00

1.3

Gradul de depistare a tăierilor ilicite

%

90,0

63,1

31,6

7,77

1.4

Numărul de procese verbale

cazuri

570

427

581

612

1.5

Suma prejudiciului cauzat

mii lei

497,3

557,1

833,6

1090,4

II.                Pășunat neautorizat

2.1

Numărul de procese- verbale

cazuri

156

67

118

142

Suma prejudiciului cauzat

mii lei

139,2

96,8

245,6

79,5

III.             Alte tipuri de contravenții silvice

3.1

Numărul de procese-verbale

cazuri

122

92

91

109

Suma prejudiciului cauzat

mii lei

252,6

1075,1

716,8

105,2

În fondul forestier gestionat de Agenţia "Moldsilva" sistemul de evidenţă a recoltării masei lemnoase şi a tăierilor ilicite este verificat cu strictețe. Intervenţiile în arborete sunt realizate în baza amenajamentelor silvice, precum şi reieșind din starea reală a arboretelor. Pentru pădurile gestionate de primării evidenţele silvice sunt mult mai reduse, având un grad înalt de incertitudine. Totodată, este necesar de menţionat că Inspectoratul Ecologic de Stat, în procesul implementării prevederilor art. 40 al Legii privind protecţia mediului şi art. 22 al Codului silvic, totuşi dispune de o evidenţă a volumelor recoltate legal, precum şi a celor ilicite.

 

 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2023 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.