print
Produse nelemnoase
22.06.2012

 

 

 

Valoarea produselor nelemnoase ale pădurii (PNP) este în creştere continuă. După datele FAO (2005), această valoare a atins nivelul de circa 4,7 miliarde dolari americani şi constituia mai mult de 50% din venitul forestier. Recoltarea/colectarea produselor nelemnoase ale pădurii (fructe, pomuşoare, plante medicinale etc.) este o direcţie importantă în structura activităţilor întreprinse de entităţile subordonate Agenţiei „Moldsilva". Volumele de recoltare/colectare, prelucrare şi realizare a produselor nelemnoase ale pădurii variază, în funcţie de factorii de mediu şi cerinţele pieţii de desfacere. Volumul PNP colectate/recoltate în perioada 2009-2017 şi valoarea comercială a acestora sunt expuse în tabelul 17.

 Tabelul 17. Recoltarea/colectarea produselor nelemnoase ale pădurii în perioada 2009-2019 


Denumirea P.N.P.

Unitatea de măsură 

2009

2010

    2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018         2019     

Fructe și pomușoare

tone

331,5

360,8

609

501,8

947

735,6

761,6

350,1

270,5

531,8 573,1

Plante medicinale

tone

66,5

45,2

60,1

60,6

92,7

66,2

56,5

70,6

40,7

59,4 45,8

Miere de albini

     tone

5,8

5,2

5,2

2,8

4,5

4,3

4,8

3,7

4,5

4,8 4,9

Melci de viță de vie

tone

44,1

23,7

-

0,8

0,5

0,5

2,9

1,3

-

- -

Pește

tone

0,2

-

7,5

-

8,4

0,7

2,3

1,0

5,2

1,3 1,8

 


     Determinarea potențialului de creștere a PNP pe tipuri, specii și localizarea lor în cadrul lucrărilor de amenajare silvică, cartarea acestora. Stabilirea pragurilor limită de recoltare.Pentru ameliorarea situației în domeniul recoltării, colectării şi comercializării PNP este necesar de a efectua:

  •      Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului normativ de gospodărire și utilizare a PNP.
  •      Efectuarea studiilor de marketing în domeniul PNP.
  •     Dezvoltarea bazei tehnico-materiale necesare recoltării şi comercializării PNP.
  •     Pregătirea cadrelor şi a personalului tehnologic în domeniul recoltărilor și prelucrărilor PNP.
  •      Crearea și consolidarea structurii organizaționale în domeniul PNP.

 

 

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2020 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.