print
ÎSSC Străşeni
31.01.2013

      Gospodăria silvică Străşeni (iniţial mecanizată) a fost organizată în anul 1961 prin ordinul Ministerului Agriculturii nr.401 din 13.12.1960, avînd în componenţa sa 5 ocoale silvice: Nisporeni, Lozova, Cojuşna, Capriana, Scoreni, amplasate pe o suprafaţă de 26363 ha.

După multiplele reorganizări la 08.08.2001 întreprinderea silvică obţine statut silvo-cinegetic.

     Toate redenumirile, însă nu au influențat asupra  activității întreprinderii, astfel s-au păstrat funcţiile de bază şi management forestier în cadrul întreprinderii (gospodărie silvică şi cinegetică, lucrări de regenrare a pădurii, protecţia împotriva incendiilor şi încălcărilor silvice, de protecţie a pădurilor împotriva insectelor şi bolilor, creşterea productivităţii lucrărilor de dezvoltare a faunei şi florei, dezvoltarea şi punerea în aplicare a măsurilor de control a zonelor de tăieri principale şi secundare, dezvoltarea şi producţia seminţelor, de stabilire a unei baze permanente de selecţie, etc).

În prezent suprafaţa totală a fondului forestier de stat gestionată de către Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică Străşeni constituie 12851 ha și cuprind:

Raionul Străşeni 11889,4 ha;

Raionul Ialoveni 107,3 ha;

Mun.Chişinău 854,3 ha

Activitatea întreprinderii este axată pe 3 direcţii principale de activitate:

-        Silvicultură;

-        Gospodăria de vînătoare;

-        Prelucrarea lemnului.

I. Silvicultura - este gestionată de trei ocoale silvice ocolul silvic Străşeni  cu suprafaţa de 3418,8 ha; ocolul silvic Scoreni cu suprafaţa de 4089,7 ha; ocolul silvic Capriana cu suprafaţa de 5343,5 h, sarcina de bază fiind:

-        paza şi protecţia pădurii.

-        gospodărirea silvică (lucrări de îngrijire, curăţire, igienă)

-        regenerare şi împădurire.

II. Gospodăria de vînătoare - paza şi protercţia fondului de vînătoare, creşterea şi întreţinerea fazanilor, iar din anul 2012 şi a cerbului nobil.

III. Prelucrarea lemnului - prelucrarea masei lemnoase de la lucrările silvice.

     Personalul implicat în paza fondului forestier de stat numără 63 persoane cu amplasarea în 32 cantoane silvice, care se ocupă nemijlocit cu paza fondului forestier de Stat. Tot personalul implicat la paza fondului forestier de stat este asigurat cu condiţii elementare de trai, dotat cu arme şi transport după necesitate.

Gospodăria fondului forestier presupune aplicarea tratamentelor ce stopează carpinizarea arboretelor şi îmbunătăţeşte compoziţia, structura şi condiţiile de creştere a speciilor autohtone silvoformate de cvercinee şi gorun. O prioritate sunt regenerările naturale şi artificiale ale stejarului.

Limita posibilităţii de extragere şi valorificare a masei lemnoase constituie 22000 m3, anual se parcurg cu tăieri de îngrijire şi regenerare o suprafaţă de 800 ha.

Anual în scopul îmbunătăţirii compoziţiei, structurii, stării funcţionale a viitorului arboret se efectuează tăieri de regenerare pînă la 60 ha cu întroducerea parţială, după necesitate a ghindei sub masiv de revenire a arboretelor degradate şi cu vîrstă depăşită a exploatabilităţii la stejarul şi gorunul autohton din seminţe.

Anual se efectuază sădiri pe o suprafaţă de 10 ha cu sădirea stejarului în fondul forestier.

Se desfășoară lucrări de colectare a seminţelor silvoformate pentru creşterea materialului săditor. Anual în mediu se colectează în jurul 10700 kg de seminţe şi creşterea a 800 mii buc. de puieţi. Suplimentar întreprinderea participă la extinderea fondului forestier naţional şi anual sădeşte 150 ha de culturi silvice pe terenuri degradate şi semiproductive. În perioada anilor 2002-2010 am sădit 1468 ha de culturi silvice şi anual aplicăm lucrări de îngrijire pe o suprafaţă de 750 ha, lucrări de îngrijire în arborete tinere 690 ha.

     Pe lîngă activitatea de bază a întreprinderii - gestionarea optimă a fondului forestier de Stat, întreprinderea gestionează o secţie de prelucrare a lemnului, practică gospodărirea auxiliară şi vînatul, ce permite complectarea bugetului întreprinderii de la realizarea produselor finite, semifabricate şi accesorii.  Deasemenea, întreprinderea dispune de o fazanerie pentru creşterea şi îmnulţirea fazanului.

Fazaneria a fost înfiinţată în 2007 şi este constituită din două părţi: volierul 36,5 ha şi volierul de stocaj 0,5 ha. Anual se cresc şi se pun în libertate în pădurile fondului forestier în mediu 1500 fazani.

În ÎSSC Străşeni activează în mediu 136 colaboratori permanenţi şi circa 385 muncitori temporari, inlcuşi la lucrări sezoniere.

În colectiv activează specialişti profesionali cu o bogată experienţă de serviciu.

Sunt probleme stringente, care necesită o soluţionare operativă, un control riguros al calităţii stării factorilor de mediu, depistarea şi contracararea contravenţiilor silvice, a altor activităţi orientate spre implementarea la nivel local a programelor şi strategiilor de îmbunatăţire a situaţiei în fondul forestier de stat, extinderea relaţiilor interdepartamentale cu factorii decizionali din teritoriu, pregătirea şi creşterea gradului de calificare a cadrelor etc.

Tel +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2023 Agentia MOLDSILVA Toate drepturile rezervate.