print
Datele privind numărul de animale sălbatice din fondul forestier gestionat de către Agenția „Moldsilva”
20.04.2012
3451

     
     În luna februarie curent, pe întreaga suprafaţă a terenurilor de vânătoare din fondul forestier de stat gestionat, inclusiv pe terenurile de vânătoare atribuite în arendă în scopuri de gospodărire cinegetică, s-a efectuat evaluarea vânatului, fiind raportate următoarele rezultate la principalele specii de vînat:
     - cerb nobil – 217exemplare;
     - cerb-cu-pete – 184 exemplare;
     - căprior – 4864 exemplare;
     - mistreţ – 1713 exemplare;
     - iepure de cîmp – 5228 exemplare;
     - fazan – 3015 exemplare;
     - vulpi – 5786 exemplare;
     - pisică sălbatică – 501 exemplare;
     - câini hoinari – 2240 exemplare;
     - pisici hoinare – 516 exemplare;
     - lup – 70 exemplare.
     Comparativ cu rezultatele evaluării din anul 2011, a crescut considerabil numărul răpitoarelor vânatului:
     - vulpi – cu 1015 exemplare mai mult;
     - lupi – cu 18 exemplare mai mult.
     În zona de sud a republicii s-a înregistrat prezenţa şacalului (6 exemplare).
     De menționat că, în fondul forestier de stat au avut loc cazuri de sfâşiere a cervidelor de către lup. Astfel de situații, au fost înregistrate în Rezervaţiile Naturale „Plaiul Fagului”, „Codrii” şi Întreprinderea Silvocinegetică Străşeni.
     O uşoară creştere s-a constatat la efectivele de căprior cu 783 exemplare mai mult faţă de anul 2011.

Тел +373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax +373 (22) 27-73-45
Copyright © 2021 Агентство „Moldsilva” Все права защищены