<![CDATA[Agenţia Moldsilva - autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii]]> http://moldsilva.gov.md/ 27.02.2017 ro http://moldsilva.gov.md/ Copyright (c) 2017 http://moldsilva.gov.md/Totalurile incendiilor din fondul forestier în 2016 <![CDATA[Totalurile incendiilor din fondul forestier în 2016 // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1068&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Totalurile-incendiilor-din-fondul-forestier-in-2016/ Agenția „Moldsilva” informează că pe parcursul anului 2016 în fondul forestier național gestionat, de către entitățile silvice subordonate au fost înregistrate 83 de incendii (de suprafaţă) care au afectat 173 ha. În rezultat a fost înregistrat un prejudiciu de circa 191mii lei. Astfel, de către serviciul silvic al întreprinderilor subordonate au fost întocmite 23 de procese –verbale, care au fost transmise organelor de resort şi se află în proces de examinare]]> 24.02.2017 14:26 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1067&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 24.02.2017 10:13 Repopularea fondului forestier cu cerbi nobili <![CDATA[Repopularea fondului forestier cu cerbi nobili // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1066&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Repopularea-fondului-forestier-cu-cerbi-nobili/ În perioada februarie-martie, Agenția „Moldsilva” desfășoară procedura de strămutare, aclimatizare și populare a întreprinderilor silvice subordante și rezervațiilor, cu cerbi nobili și cerbi cu pete. Astfel, din Centrele specializate pentru reproducerea şi dezvoltare a cerbilor din cadrul Întreprinderilor silvice Teleneşti și Strășeni vor fi eliberate în natură un efectiv de 32 de cerbi nobili, iar de ]]> 22.02.2017 15:26 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1065&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 17.02.2017 10:07 21 Martie "Ziua Internațională a Pădurilor" <![CDATA[21 Martie "Ziua Internațională a Pădurilor" // Filme/Video]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=271&id=1064&t=/Surse-informationale/FilmeVideo/21-Martie-Ziua-Internationala-a-Padurilor/ 17.02.2017 09:19 Dezvoltarea proiectelor forestiere susținute de GEF <![CDATA[Dezvoltarea proiectelor forestiere susținute de GEF // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1063&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Dezvoltarea-proiectelor-forestiere-sustinute-de-GEF/ Conducerea Agenției „Moldsilva” a avut o întrevedere cu experții unei misiuni din partea FAO, care se află în această perioadă într-o vizită de lucru la Chișinău. Au fost abordate detalii privind formularea unui proiect în domeniul silviculturii, combaterii degradării terenurilor, crearea și restabilirea fîșiilor forestiere de protecție, acestea fiind susținute de Fondul Global de mediu (GEF).]]> 15.02.2017 13:57 Inventarierea 2017 a vizuinilor de vulpi în fondul forestier <![CDATA[Inventarierea 2017 a vizuinilor de vulpi în fondul forestier // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1062&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Inventarierea-2017-a-vizuinilor-de-vulpi-in-fondul-forestier/ În contextul prevenirii înrăutăţirii situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi depăşirii densităţii optime a vulpilor, creării condiţiilor optime pentru reproducerea speciilor cinegetice de valoare înaltă, precum şi în contextul implementării Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice şi Programului Naţional de combatere şi profilaxie a rabiei, ]]> 13.02.2017 15:37 Declarație privind buna guvernare <![CDATA[Declarație privind buna guvernare // Rapoarte anuale privind transparența în procesul decizional]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=250&id=1061&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale-privind-transparenta-in-procesul-decizional/Declaratie-privind-buna-guvernare/ 13.02.2017 14:42 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1060&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 10.02.2017 11:12 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1059&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 03.02.2017 10:53 Ședință comună cu arendașii fondurilor de vânătoare <![CDATA[Ședință comună cu arendașii fondurilor de vânătoare // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1058&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/edinta-comuna-cu-arendaii-fondurilor-de-vanatoare/ Agenția “Moldsilva” a organizat o ședință de lucru comună cu arendașii terenurilor forestiere în scop de gospodărire cinegetică. În cadrul căreia au fost prezentate rezultatele vânătorii la mistreț în terenurile arendate din fondul forestier, în sezonul de vânătoare 2016-2017, astfel din totalul de 201 exemplare propuse spre recoltare au fost recoltate doar 54 de piese.]]> 02.02.2017 15:26 2 februarie - Ziua Internațională a Zonelor Umede <![CDATA[2 februarie - Ziua Internațională a Zonelor Umede // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1057&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/2-februarie-Ziua-Internationala-a-Zonelor-Umede/ La 2 februarie la nivel internațional este marcată Ziua Mondială a Zonelor Umede, care a fost declarată prin Convenția Ramsar, fiind un tratat interguvernamental asupra zonelor umede ca habitat al păsărilor acvatice la nivel internațional. Tratatul a fost semnat la 2 februarie 1971 în orașul iranian Ramsar și a intrat în vigoare în anul 1975. Conform datelor semnatare ale Convenţiei, sunt 168 de state cu aproximativ 2.186 zone umede în lume ce ocupă o suprafaţă de peste 2 mln de hectare.]]> 01.02.2017 13:38 Îmbunătățirea managementului resurselor forestiere prin proiectele internaționale <![CDATA[Îmbunătățirea managementului resurselor forestiere prin proiectele internaționale // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1056&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Imbunatatirea-managementului-resurselor-forestiere-prin-proiectele-internationale/ În Republica Moldova problemele aferente gestiunii pădurilor și pajiștilor rămân a fi în continuare la fel de importante, soluția cărora în ultimii 10-15 este regăsită în proiectele internaționale, care au drept scop extinderea sau ameliorarea managementului resurselor forestiere și pastorale. Prin intermediul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice din subordinea Agenției “Moldsilva” se implementează un șir de proiecte/programe naționale și internaționale ]]> 31.01.2017 15:11 Activitățile ICAS în 2016 din cadrul Programului IFAD VI <![CDATA[Activitățile ICAS în 2016 din cadrul Programului IFAD VI // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1055&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Activitatile-ICAS-in-2016-din-cadrul-Programului-IFAD-VI/ În perioada 2014-2020 în Republica Moldova se implementează Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). Astfel, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice(ICAS) are mai multe direcții de activitate în cadrul programului respectiv (inclusiv efectuarea lucrărilor de proiectare), care în perioada 2015-2019 acordă asistență financiară sub formă de grant Autorităților Publice Locale și producătorilor agricoli pentru înființarea/ reabilitarea plantațiilor/ perdelelor forestiere de protecție.]]> 27.01.2017 15:18 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1054&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 27.01.2017 13:31 Ordin <![CDATA[Ordin // Ordine/circulare]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=202&id=1053&t=/Legislatia/Ordinecirculare/Ordin/ 26.01.2017 14:58 Ordin <![CDATA[Ordin // Ordine/circulare]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=202&id=1052&t=/Legislatia/Ordinecirculare/Ordin/ 26.01.2017 14:56 Lucrările forestiere 2016 din cadrul Proiectul ”Agricultura competitivă în Moldova” <![CDATA[ Lucrările forestiere 2016 din cadrul Proiectul ”Agricultura competitivă în Moldova” // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1050&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Lucrarile-forestiere-2016-din-cadrul-Proiectul-Agricultura-competitiva-in-Moldova/ În perioada 2012-2017 în Republica Moldova se implementează Proiectul P118518 ”Agricultura competitivă în Moldova” (PACM), care are ca scop sporirea competitivității sectorului agricol și produselor agricole locale prin integrarea practicilor agriculturii ecologice și a celor de management durabil al terenurilor. ]]> 25.01.2017 15:18 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1049&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 20.01.2017 15:25 Aviz pozitiv pentru fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos" <![CDATA[Aviz pozitiv pentru fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos" // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1048&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Aviz-pozitiv-pentru-fondarea-Rezervatiei-biosferei-Prutul-de-Jos/ Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv proiectului de hotărîre a Parlamentului privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”, care are ca scop extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate. Crearea rezervaţiei este prevăzută în proiectul transfrontalier trilateral România- Ucraina - Republica Moldova ]]> 19.01.2017 07:44 Anunț repetat privind selectarea companiilor de audit pentru Î.S Comrat <![CDATA[Anunț repetat privind selectarea companiilor de audit pentru Î.S Comrat // Achiziții publice]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=353&id=1047&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt-repetat-privind-selectarea-companiilor-de-audit-pentru-IS-Comrat/ 18.01.2017 14:40 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1046&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 13.01.2017 12:56 Evaluarea efectivelor vânatului în fondul forestier <![CDATA[Evaluarea efectivelor vânatului în fondul forestier // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1045&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Evaluarea-efectivelor-vanatului-in-fondul-forestier/ În perioada 12 şi 13 ianuarie în fondul forestier național gestionat, inclusiv pe terenurile arendate, se desfășoară evaluarea efectivelor de vânat. În acest proces sunt implicați specialiștii întreprinderilor silvice subordonate în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului Ecologic de Stat. Evaluarea efectivelor de vânat, se efectuează în conformitate cu recomandările în vigoare ]]> 12.01.2017 12:06 Ordin <![CDATA[Ordin // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1044&t=/Anunturi/Informatii/Ordin/ 11.01.2017 16:38 Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc <![CDATA[Informație privind volumul disponibil al lemnului de foc // Informații]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=441&id=1043&t=/Anunturi/Informatii/Informatie-privind-volumul-disponibil-al-lemnului-de-foc/ 10.01.2017 11:00 Dezvoltarea turismului forestier în Republica Moldova <![CDATA[Dezvoltarea turismului forestier în Republica Moldova // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1042&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Dezvoltarea-turismului-forestier-in-Republica-Moldova/ În anul curent Agenția „Moldsilva” își propune să elaboreze un plan de acțiuni pentru următorii 5 ani, privind dezvoltarea turismului forestier din Republica Moldova, în colaborare cu instituțiile de resort din țară, dar și cu implicarea organizațiilor și proiectelor internaționale. Inițiativa vine după o analiză amplă privind potențialul sectorului forestier ]]> 06.01.2017 10:53 Finalizarea primei etape a sistemului de trasabilitate a masei lemnoase <![CDATA[Finalizarea primei etape a sistemului de trasabilitate a masei lemnoase // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1041&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Finalizarea-primei-etape-a-sistemului-de-trasabilitate-a-masei-lemnoase/ Dezvoltarea sistemului de monitorizare a circuitului de masă lemnoasă și acordarea suportului necesar instituțiilor de resort privind aplicarea legislației pentru asigurarea eliminării ilegalităților, este activitatea care a prezentat rezultatele finale din cadrul Programului ENPI FLEG II, proiect ce își încheie ]]> 30.12.2016 10:28 Mesaj de felicitare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1040&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Sarbatorilor-de-iarna/ Cu ocazia frumoaselor Sărbători de iarna, Vă adresăm calde felicitări și urări de bine însoțite de gînduri luminoase. Să aveți parte de un Crăciun fericit și binecuvîntat, un An Nou cu realizări mărețe, vise împlinite. ]]> 29.12.2016 13:19 Plan de acțiuni privind Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier național <![CDATA[Plan de acțiuni privind Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier național // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1039&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Plan-de-actiuni-privind-Strategia-dezvoltarii-durabile-a-sectorului-forestier-national/ Sub egida Agenției “Moldsilva” a fost elaborat proiectul de Hotarîre a Guvernului cu privire la implementarea Strategiei de dezvoltare durabila a sectorului forestier național pentru anii 2017-2020. Astfel, strategia cuprinde 5 obiective specifice pentru realizarea cărora sunt planificate spre realizare 62 de acțiuni, ]]> 27.12.2016 11:31 Suprafața fondului forestier arendat este în descreștere <![CDATA[Suprafața fondului forestier arendat este în descreștere // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1038&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Suprafata-fondului-forestier-arendat-este-in-descretere/ În anul 2016 Agenţia "Moldsilva" a reziliat 50 de contracte de arendă, cu o suprafaţă de 530 hectare de pădure, iar în prezent mai sînt perfectate încă 15 acorduri de reziliere pentru semnare. Actualmente, mai rămîn încheiate 615 contracte de arendă pe o suprafaţă totală de 6110 ha, ceea ce constituie 1,8 % din suprafața totală ]]> 23.12.2016 14:34