<![CDATA[Agenţia Moldsilva - autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii]]> http://moldsilva.gov.md/ 23.01.2021 ro http://moldsilva.gov.md/ Copyright (c) 2021 http://moldsilva.gov.md/Măsuri drastice la SPL Vorniceni <![CDATA[Măsuri drastice la SPL Vorniceni // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1462&t=/Comunicare/Noutati/Masuri-drastice-la-SPL-Vorniceni/ 03.07.2020 16:37 Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu a cazurilor de eliberare cu titlu gratuit al autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților arendașilor fondului forestier atribuit în scopuri de gospodărire cinegetică <![CDATA[Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu a cazurilor de eliberare cu titlu gratuit al autorizațiilor pentru vînatul sportiv al mistreților arendașilor fondului forestier atribuit în scopuri de gospodărire cinegetică // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1459&t=/Comunicare/Noutati/Cu-privire-la-initierea-anchetei-de-serviciu-a-cazurilor-de-eliberare-cu-titlu-gratuit-al-autorizatiilor-pentru-vinatul-sportiv-al-mistretilor-arendailor-fondului-forestier-atribuit-in-scopuri-de-gospodarire-cinegetica/ 30.06.2020 15:28 Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu Caisîn V. <![CDATA[Cu privire la iniţierea anchetei de serviciu Caisîn V. // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1458&t=/Comunicare/Noutati/Cu-privire-la-initierea-anchetei-de-serviciu-Caisin-V/ 30.06.2020 15:25 Anchetă de serviciu la ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina" <![CDATA[Anchetă de serviciu la ÎS ,,Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina" // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1457&t=/Comunicare/Noutati/Ancheta-de-serviciu-la-IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Tighina/ 30.06.2020 15:17 Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare - ÎS "ÎSC Manta-V" <![CDATA[Cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare - ÎS "ÎSC Manta-V" // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1456&t=/Comunicare/Noutati/Cu-privire-la-aplicarea-sanctiunii-disciplinare-IS-ISC-Manta-V/ 30.06.2020 14:40 Caz de braconaj la Rezervația Natuarală „Codrii” <![CDATA[Caz de braconaj la Rezervația Natuarală „Codrii” // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1400&t=/Comunicare/Noutati/Caz-de-braconaj-la-Rezervatia-Natuarala-Codrii/ Crearea grupelor mobile de monitorizare a modului de organizare și desfășurare a vânătorii, formate în baza unor directive ale întreprinderilor silvice și rezervațiile  naturale din subordinea Agenției „Moldsilva”, și-a demonstrat pe deplin eficiența. La 22 februarie, curent, ora 23.20, în timpul ]]> 24.02.2020 17:19 Selectarea prestatorilor de servicii la elaborarea proiectelor de execuție pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor agroforestiere <![CDATA[Selectarea prestatorilor de servicii la elaborarea proiectelor de execuție pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor agroforestiere // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1283&t=/Comunicare/Noutati/Selectarea-prestatorilor-de-servicii-la-elaborarea-proiectelor-de-executie-pentru-reabilitarea-i-infiintarea-plantatiilor-agroforestiere/ 19.02.2019 10:32 Concurs pentru selectarea a doi beneficiari de granturi competitive pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor <![CDATA[Concurs pentru selectarea a doi beneficiari de granturi competitive pentru dezvoltarea pepinierelor și producerea materialului săditor // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=1282&t=/Comunicare/Noutati/Concurs-pentru-selectarea-a-doi-beneficiari-de-granturi-competitive-pentru-dezvoltarea-pepinierelor-i-producerea-materialului-saditor/ 19.02.2019 09:21 A fost prezentat proiectul aplicației trasabilității lemnului <![CDATA[A fost prezentat proiectul aplicației trasabilității lemnului // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=790&t=/Comunicare/Noutati/A-fost-prezentat-proiectul-aplicatiei-trasabilitatii-lemnului/ La Agenția “Moldsilva” s-a desfășurat o ședință de lucru în cadrul Proiectului EAST ENPI FLEG II. Întrunirea a avut ca scop prezentarea draft-ului de proiect al aplicație informatice privind trasabilitatea lemnului și punerea în valoare. Responsabil de implimentarea acestei activitțăi este WWF PCD ]]> 11.02.2015 15:28 În Republica Moldova a început campania de vaccinare antirabică a vulpilor <![CDATA[În Republica Moldova a început campania de vaccinare antirabică a vulpilor // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=741&t=/Comunicare/Noutati/In-Republica-Moldova-a-inceput-campania-de-vaccinare-antirabica-a-vulpilor/ În cadrul Întreprinderii Silvo-Cinegetice Strășeni, Ocolul Silvic Căpriana, a fost dat startul campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor. Astfel în perioada 13-15 noiembrie se distribuie momelile cu vaccin antirabic destinate imunizării vulpilor, în zonele forestiere și cele limitrofe localităților de pe întreg teritoriul Republicii Moldova]]> 14.11.2014 16:14 Parcul Național „Orhei” are un regulament de funcționare <![CDATA[Parcul Național „Orhei” are un regulament de funcționare // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=725&t=/Comunicare/Noutati/Parcul-National-Orhei-are-un-regulament-de-functionare/ Guvernul a aprobat Regulamentul de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei". Acesta fost elaborat de catre specialiștii Agenției „Moldsilva" în conformitate cu legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat şi a Hotărîrii Parlamentului privind fondarea Parcului Naţional "Orhei". Scopul creării Parcului ]]> 09.10.2014 14:51 Consultări pe marginea Notei cu privire la politicile forestiere <![CDATA[Consultări pe marginea Notei cu privire la politicile forestiere // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=697&t=/Comunicare/Noutati/Consultari-pe-marginea-Notei-cu-privire-la-politicile-forestiere/ 22.07.2014 16:31 Valoarea serviciilor ecosistemice forestiere vor fi analizate în cadrul unui studiu <![CDATA[Valoarea serviciilor ecosistemice forestiere vor fi analizate în cadrul unui studiu // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=663&t=/Comunicare/Noutati/Valoarea-serviciilor-ecosistemice-forestiere-vor-fi-analizate-in-cadrul-unui-studiu/ În perioada 14-16 aprilie la Chișinău se află o delegație de la Universitatea Transilvania din Brașov. Scopul vizitei este de a întări colaborarea și schimbul de informații în domeniu silvic dintre Republica Moldova și România în scopul identificării oportunităților de ]]> 15.04.2014 14:08 Experții Băncii Mondiale elaboreaza Nota de Politici Forestiere <![CDATA[Experții Băncii Mondiale elaboreaza Nota de Politici Forestiere // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=629&t=/Comunicare/Noutati/Expertii-Bancii-Mondiale-elaboreaza-Nota-de-Politici-Forestiere/ În perioada 10-14 februarie curent în Republica Moldova se află o misiune a Băncii Mondiale, reprezentanții careia au avut o întrevedere cu conducerea Agenției Moldsilva. ]]> 11.02.2014 13:04 Pînă în anul 2018, suprafeţele cu vegetaţie forestieră vor fi extinse cu 13 mii ha <![CDATA[Pînă în anul 2018, suprafeţele cu vegetaţie forestieră vor fi extinse cu 13 mii ha // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=619&t=/Comunicare/Noutati/Pina-in-anul-2018-suprafetele-cu-vegetatie-forestiera-vor-fi-extinse-cu-13-mii-ha/ În perioada 2014-2018 suprafețele cu vegetație forestieră din Republica Moldova vor fi extinse cu circa 13 mii de ha. O hotarîre în acest sens a fost aprobată de către Guvernul Republicii Moldova.]]> 15.01.2014 13:46 Pînă în 2017 R.Moldova va vinde 550 mii tone CO2e în cadrul Proiectului PDSFCM <![CDATA[Pînă în 2017 R.Moldova va vinde 550 mii tone CO2e în cadrul Proiectului PDSFCM // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=589&t=/Comunicare/Noutati/Pina-in-2017-RMoldova-va-vinde-550-mii-tone-CO2e-in-cadrul-Proiectului-PDSFCM/ În Republica Moldova este implementat proiectul de plantare a vegetaţiei forestiere pe terenuri publice aflate în proces de degradare „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” (PDSFCM) în perioada 2006-2036 cu suprafaţa de 8,5 mii ha. Proiectul respectiv este rezultatul conlucrării dintre Agenţia „Moldsilva” şi Banca Mondială (Fondul BioCarbon). ]]> 28.10.2013 11:33 Conducerea Agenției "Moldsilva" a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Mondiale <![CDATA[Conducerea Agenției "Moldsilva" a avut o întrevedere cu reprezentanții Băncii Mondiale // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=540&t=/Comunicare/Noutati/Conducerea-Agentiei-Moldsilva-a-avut-o-intrevedere-cu-reprezentantii-Bancii-Mondiale/ În aceste zile la Chișinău se află o misiune a Băncii Mondiale, avînd ca membrii pe Andrew Mitchell conducator de echipă și specialist principal în domeniul forestier și Arcadie Capcelea specialist principal în domeniul mediului. În acest context, reprezentanții Băncii Mondiale au avut o întrevedere cu Directorul general al Agenției Moldsilva, Ștefan Chitoroagă. ]]> 19.07.2013 11:52 În Republica Moldova a fost creat primul Parc Național <![CDATA[În Republica Moldova a fost creat primul Parc Național // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=539&t=/Comunicare/Noutati/In-Republica-Moldova-a-fost-creat-primul-Parc-National/ Parlamentul Republicii Moldova a votat Proiectul hotărîrii privind fondarea Parcului Național ”Orhei”. Deputaţii au aprobat modificarea Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat, care prevede crearea primului parc naţional din Republica Moldova, Parcul Naţional Orhei. ]]> 12.07.2013 16:30 "Ziua Dunări" sărbătorită la Giurgiulești <![CDATA["Ziua Dunări" sărbătorită la Giurgiulești // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=531&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Dunari-sarbatorita-la-Giurgiuleti/ La 30 iunie, în localitatea Giurgiulești, Cahul a fost marcată “Ziua Internațională a Dunării”. La eveniment au participat: populația locală, elevii din instituțiile de învățămînt din r-nul Cahul, reprezentanții autorităților publice locale, ONG-uri, Centrul de Consultanță Ecologică Cahul, prin intermediul caruia la nivel local se implimentează proiectul „O nouă viață pentru rîul Prut" inițiatorul acestui eveniment, Ministerului Mediului și Agenția “Moldsilva”. ]]> 01.07.2013 15:22 Comitetul Național Consultativ al ENPI FLEG 2 și-a început activitatea în Moldova <![CDATA[Comitetul Național Consultativ al ENPI FLEG 2 și-a început activitatea în Moldova // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=526&t=/Comunicare/Noutati/Comitetul-National-Consultativ-al-ENPI-FLEG-2-i-a-inceput-activitatea-in-Moldova/ În perioada 2013-2016 va derula faza 2 a programului regional ENPI FLEG “Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat cu țările de est pentru Guvernarea și Aplicarea Legislației Forestiere”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Banca Mondială în cooperare cu Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) și Fondul Global pentru Natura Sălbatică (WWF). ]]> 25.06.2013 14:17 A fost elaborat documentul-cadru privind evaluarea strategică a problemelor de mediu și sociale <![CDATA[A fost elaborat documentul-cadru privind evaluarea strategică a problemelor de mediu și sociale // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=522&t=/Comunicare/Noutati/A-fost-elaborat-documentul-cadru-privind-evaluarea-strategica-a-problemelor-de-mediu-i-sociale/ Banca Mondială și Programul ENPI FLEG II au creat un document „Cadru pentru evaluarea strategică de mediu și socială” care va contribui atît la identificarea problemelor de mediu și sociale, cît și a posibilelor impacte asupra politicii forestiere, legislației, programelor și planurilor din domeniu. ]]> 12.06.2013 12:44 Pui de zimbru la rezervația “Pădurea Domnească” <![CDATA[Pui de zimbru la rezervația “Pădurea Domnească” // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=519&t=/Comunicare/Noutati/Pui-de-zimbru-la-rezervatia-Padurea-Domneasca/ La 1 iunie în rezervația “Pădurea Domnească” o femelă de zimbru a adus pe lume un pui de zimbru, acesta are aproximativ 50 kg, este sănătos, activ și se alăptează. Angajații rezervației în prezent îi creează condiții de trai sigure pentru a nu fi atacat de către masculul care cîntareste peste 900 kg astfel, ]]> 07.06.2013 08:44 Rezervația “Plaiul Fagului“ a găzduit “Sărbătoarea Fagului” <![CDATA[Rezervația “Plaiul Fagului“ a găzduit “Sărbătoarea Fagului” // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=510&t=/Comunicare/Noutati/Rezervatia-Plaiul-Fagului-a-gazduit-Sarbatoarea-Fagului/ La rezervația “Plaiul Fagului” s-a desfășurat festivalul “Sărbătoarea Fagului”. Organizatorii acestui eveniment au fost: Consiliul raional Ungheni, Ministeul Culturii, primaria s.Rădenii Vechi în colaborare cu Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”. Astfel, evenimetul a inclus mai multe compartimente: concursul sculpturilor din lemn, ]]> 27.05.2013 13:29 Întrunire de lucru privind importanța creării Parcului Național Orhei <![CDATA[Întrunire de lucru privind importanța creării Parcului Național Orhei // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=502&t=/Comunicare/Noutati/Intrunire-de-lucru-privind-importanta-crearii-Parcului-National-Orhei/ La Consiliului raional Orhei s-a desfășurat o ședință de lucru, în contextul importanței creării Parcului Național Orhei atît la nivel național cît și local. La întrevedere au participat reprezentanții autorităților publice locale, inginerii cadastrali, agenții economici ai comunelor incluse în zona parcului, experti internaționali. Ședința a fost prezidată de către Viceministrul mediului Lazăr Chirică, Vicedirectorul general al Agenției Moldsilva, Tudor Botnari și preşedintele raionului Orhei, Ion Ştefîrţă.]]> 29.04.2013 13:06 Cîștigătorii concursului radiofonic “De ziua Ta-Pădure” în excursie la RN "Codrii" <![CDATA[Cîștigătorii concursului radiofonic “De ziua Ta-Pădure” în excursie la RN "Codrii" // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=487&t=/Comunicare/Noutati/Citigatorii-concursului-radiofonic-De-ziua-Ta-Padure-in-excursie-la-RN-Codrii/ Cîștigătorii concursului radiofonic “De ziua Ta-Pădure” desfășurat în contextul “Zilei Internationale a Pădurilor”, organizat de către Agenția Moldsilva în colaborare cu emisiunea “Ora Copiilor” de la Radio Moldova, au mers în excursie la Rezervația Naturală “Codrii”. Participanții concursului au fost însoțiți de echipa de autori ai emisiunii, fiind ghidați de angajații rezervației “Codrii”: ]]> 02.04.2013 10:39 Proiect filantropic pentru oameni și natură <![CDATA[Proiect filantropic pentru oameni și natură // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=483&t=/Comunicare/Noutati/Proiect-filantropic-pentru-oameni-i-natura/ Grație unor acțiuni filantropice au fost colectate fonduri pentru finanțarea proiectului „O nouă viață pentru rîul Prut” („New life on Prut River„) a cărui scop principal este crearea oportunităților pentru conviețuirea armonioasă dintre natură și comunitățile locale din zona Prutului Inferior. Inițiativa aparține renumitei violoniste cu rădăcini basarabene, Patricia Kopatchinskaja (www.patriciakopatchinskaja.com), care mai este și Ambasadoarea Bunăvoinței a fundației elevețiene „Terre des hommes” (www.terredeshommes.org ) ce susține drepturile copiilor și dezvoltarea lor echitabilă.]]> 26.03.2013 17:20 Copiii centrului de zi „Speranța” în vizită la ÎS Iargara <![CDATA[Copiii centrului de zi „Speranța” în vizită la ÎS Iargara // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=477&t=/Comunicare/Noutati/Copiii-centrului-de-zi-Speranta-in-vizita-la-IS-Iargara/ Cu ocazia "Zilei Internaționale a Pădurilor", reprezentanții Întreprinderii pentru silvicultură Iargara au organizat mai multe activități cu participarea copiilor din familiile defavorizate de la Centrul de zi „Speranţa” din raionul Leova.]]> 22.03.2013 17:08 În fondul forestier a început campania de plantare de primăvară <![CDATA[În fondul forestier a început campania de plantare de primăvară // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=476&t=/Comunicare/Noutati/In-fondul-forestier-a-inceput-campania-de-plantare-de-primavara/ De "Ziua Internațională a Pădurii" în zona Pacului Național Orhei a fost dat startul campaniei de plantare de primavară. La acțiune au participat, conducerea Agenției „Moldsilva”, reprezentanții mass-mediei, angajații Întreprinderii Silvice Orhei. Astfel, în cadrul ocolului silvic Seliște au fost plantați stejari. În paralel cu procesul de plantare, la Centrul de creștere industrială al materialului forestier de reproducere Telenești (Sărăteni) are loc procesul de scoatere și depozitare a materialului săditor . ]]> 22.03.2013 14:35 Ziua Internațională a Pădurilor sărbătorită din acest an la 21 martie <![CDATA[ Ziua Internațională a Pădurilor sărbătorită din acest an la 21 martie // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=462&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Internationala-a-Padurilor-sarbatorita-din-acest-an-la-21-martie/ Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) (www.un.org) a decis ca în fiecare an la 21 martie să fie sărbătorită Ziua Internațională a Pădurilor, venind cu inițiativă către toate țările lumii pentru a susține și organiza activități în contextul acestui eveniment. Prin intermediul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) (www.fao.org) a fost prezentată o rezoluție ce include un apel către instituțiile de resort și mass-media din toate țările lumii pentru susținerea Zilei Internaționale a Pădurilor.]]> 28.02.2013 11:00 A fost înregistrat un nou proiect de împădurire privind reducerea emisiilor de carbon <![CDATA[A fost înregistrat un nou proiect de împădurire privind reducerea emisiilor de carbon // Noutăţi]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=142&id=459&t=/Comunicare/Noutati/A-fost-inregistrat-un-nou-proiect-de-impadurire-privind-reducerea-emisiilor-de-carbon/ După efectuarea unor acțiuni și proceduri naţionale şi internaţionale de examinare, verificare și consultare, proiectul “Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” (PDSFCM) a fost înregistrat la Secretariatul Convenţiei-Cadru a ONU pentru Schimbările Climatice. Proiectul respectiv are ca scop crearea pădurilor noi comunale pe o suprafaţă de 8468,84 ha prin împădurirea terenurilor erodate şi neproductive, ]]> 13.02.2013 13:13