<![CDATA[Agenţia Moldsilva - autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii]]> http://moldsilva.gov.md/ 25.03.2017 ro http://moldsilva.gov.md/ Copyright (c) 2017 http://moldsilva.gov.md/Instruri privind combaterea pestei porcine la mistreți <![CDATA[Instruri privind combaterea pestei porcine la mistreți // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1082&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Instruri-privind-combaterea-pestei-porcine-la-mistreti/ La Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice s-a desfășurat un semniar de instruire cu tematica: „Măsuri de supraveghere și asigurare a stării de sănătate a faunei de interes cinegetic”. La acest seminar au participat inginerii pază şi protecţie, cinegeticienii din întreprinderile silvice subordonate.]]> 23.03.2017 16:25 Invitație pentru presă <![CDATA[Invitație pentru presă // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1080&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Invitatie-pentru-presa/ În contextul “Zilei Internaționale a Pădurilor”, Agenția “Moldsilva” împreună cu Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, organizează marți 21 martie curent, începînd cu ora 10,00 o masă rotundă cu genericul “Pădurea și Energia” în cadrul căreia se va aborda consumul de energie, starea actuală și căile de rezolvare a necesităților energetice a Republicii Moldova, (contribuția biomasei), rolul ecosistemelor ]]> 20.03.2017 15:00 Personalul ingineresc și tehnic sunt în drept să constate contravenții și încheia procese-verbale <![CDATA[Personalul ingineresc și tehnic sunt în drept să constate contravenții și încheia procese-verbale // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1077&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Personalul-ingineresc-i-tehnic-sunt-in-drept-sa-constate-contraventii-i-incheia-procese-verbale/ Agenţia „Moldsilva”, informează că începînd cu 16 martie 2017, intră în vigoare modificările la art.405 (Organele pentru protecţia mediului, organele pentru control geologic şi supraveghere minieră şi Agenţia "Moldsilva") al Codului Contravenţional (Nr. 218 din 24.10.2008) după cum urmează:]]> 16.03.2017 11:08 Rezultatele activității ramurii silvice pentru anul 2016 <![CDATA[Rezultatele activității ramurii silvice pentru anul 2016 // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1076&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Rezultatele-activitatii-ramurii-silvice-pentru-anul-2016/ Agenția "Moldsilva" prezintă raportul pe principalii indici de activitate ai anului 2016 pe întreprinderile silvice subordonate. Astfel, în rezultatul acțiunilor desfășurate în perioada menționată, de către colaboratorii silvici au fost întocmite 612 procese-verbale asupra cazurilor de tăieri ilicite, cu un volum total de 3045,7 m3, prejudiciul cauzat fiind de 1090,4 mii lei, prejudiciul achitat - 847,7 mii lei (77%). ]]> 15.03.2017 08:59 Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” la 25 de ani de la fondare <![CDATA[Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” la 25 de ani de la fondare // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1074&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Rezervatia-Naturala-Plaiul-Fagului-la-25-de-ani-de-la-fondare/ La 12 martie curent, Rezervaţia Naturală de Stat „Plaiul Fagului” împlinește 25 de ani de la fondare. Statutul rezervației este cel de protecţie a mediului şi de cercetări ştiinţifice și din start a devenit un laborator natural pus la dispoziţia tuturor celor care sînt pasionaţi de ştiinţele naturii. ]]> 10.03.2017 08:21 Intensificarea pazei împotriva incendiilor forestiere <![CDATA[Intensificarea pazei împotriva incendiilor forestiere // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1073&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Intensificarea-pazei-impotriva-incendiilor-forestiere/ Odată cu încălzirea vremii în fondul forestier există riscul izbucnirii, dar și răspîndirii incendiilor. În acest context, Agenția "Moldsilva" a dispus entităților silvice subordonate să intensifice paza sectoarelor de pădure gestionate, conform Regulamentului securității antiincendiare, aprobat prin Hotarîre de Guvern (nr.740 din 17.06.2003). ]]> 07.03.2017 10:12 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1072&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Zilei-Internationale-a-Femeii/ Fiecare primăvară poartă după sine renașterea, speranța și dorința de viață. Toate acestea nu ar prinde culoare și contur fără prezența femeilor. În zi de frumoasă sărbătoare, cînd soarele își reflectă lumina în cele mai proaspete flori ale primăverii, ]]> 07.03.2017 08:26 Astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Faunei Sălbatice <![CDATA[Astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Faunei Sălbatice // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1070&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Astazi-se-sarbatorete-Ziua-Mondiala-a-Faunei-Salbatice/ Astăzi la nivel internațional se marchează Ziua Mondială a Faunei Salbatice, eveniment creat de Națiunile Unite, cu scopul de a atrage atenția asupra necesității privind conservarea speciilor de animale sălbatice și pentru combaterea braconajului.]]> 03.03.2017 10:18 Colectarea și comercializarea plantelor vernale este strict interzisă <![CDATA[Colectarea și comercializarea plantelor vernale este strict interzisă // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1069&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Colectarea-i-comercializarea-plantelor-vernale-este-strict-interzisa/ Agenția „Moldsilva” informează populația despre necesitatea ocrotirii speciilor de plante rare şi în acest sens a fost emis Ordinul nr.31 din 24 februarie 2017 „Cu privire la măsurile de ocrotire a speciilor de plante cu regim special de protecţie”. Conform prevederilor ordinului, întreprinderile silvice subordonate în cooperare cu organele de poliţie, reprezentanţii agenţiilor şi inspecţiilor ecologice teritoriale, vor asigura respectarea legislaţiei în vigoare, monitorizînd permanent,]]> 28.02.2017 11:29 Totalurile incendiilor din fondul forestier în 2016 <![CDATA[Totalurile incendiilor din fondul forestier în 2016 // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1068&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Totalurile-incendiilor-din-fondul-forestier-in-2016/ Agenția „Moldsilva” informează că pe parcursul anului 2016 în fondul forestier național gestionat, de către entitățile silvice subordonate au fost înregistrate 83 de incendii (de suprafaţă) care au afectat 173 ha. În rezultat a fost înregistrat un prejudiciu de circa 191mii lei. Astfel, de către serviciul silvic al întreprinderilor subordonate au fost întocmite 23 de procese –verbale, care au fost transmise organelor de resort şi se află în proces de examinare]]> 24.02.2017 14:26 Repopularea fondului forestier cu cerbi nobili <![CDATA[Repopularea fondului forestier cu cerbi nobili // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1066&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Repopularea-fondului-forestier-cu-cerbi-nobili/ În perioada februarie-martie, Agenția „Moldsilva” desfășoară procedura de strămutare, aclimatizare și populare a întreprinderilor silvice subordante și rezervațiilor, cu cerbi nobili și cerbi cu pete. Astfel, din Centrele specializate pentru reproducerea şi dezvoltare a cerbilor din cadrul Întreprinderilor silvice Teleneşti și Strășeni vor fi eliberate în natură un efectiv de 32 de cerbi nobili, iar de ]]> 22.02.2017 15:26 Dezvoltarea proiectelor forestiere susținute de GEF <![CDATA[Dezvoltarea proiectelor forestiere susținute de GEF // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1063&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Dezvoltarea-proiectelor-forestiere-sustinute-de-GEF/ Conducerea Agenției „Moldsilva” a avut o întrevedere cu experții unei misiuni din partea FAO, care se află în această perioadă într-o vizită de lucru la Chișinău. Au fost abordate detalii privind formularea unui proiect în domeniul silviculturii, combaterii degradării terenurilor, crearea și restabilirea fîșiilor forestiere de protecție, acestea fiind susținute de Fondul Global de mediu (GEF).]]> 15.02.2017 13:57 Inventarierea 2017 a vizuinilor de vulpi în fondul forestier <![CDATA[Inventarierea 2017 a vizuinilor de vulpi în fondul forestier // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1062&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Inventarierea-2017-a-vizuinilor-de-vulpi-in-fondul-forestier/ În contextul prevenirii înrăutăţirii situaţiei epizootice a răspîndirii rabiei şi depăşirii densităţii optime a vulpilor, creării condiţiilor optime pentru reproducerea speciilor cinegetice de valoare înaltă, precum şi în contextul implementării Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice şi Programului Naţional de combatere şi profilaxie a rabiei, ]]> 13.02.2017 15:37 Ședință comună cu arendașii fondurilor de vânătoare <![CDATA[Ședință comună cu arendașii fondurilor de vânătoare // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1058&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/edinta-comuna-cu-arendaii-fondurilor-de-vanatoare/ Agenția “Moldsilva” a organizat o ședință de lucru comună cu arendașii terenurilor forestiere în scop de gospodărire cinegetică. În cadrul căreia au fost prezentate rezultatele vânătorii la mistreț în terenurile arendate din fondul forestier, în sezonul de vânătoare 2016-2017, astfel din totalul de 201 exemplare propuse spre recoltare au fost recoltate doar 54 de piese.]]> 02.02.2017 15:26 2 februarie - Ziua Internațională a Zonelor Umede <![CDATA[2 februarie - Ziua Internațională a Zonelor Umede // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1057&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/2-februarie-Ziua-Internationala-a-Zonelor-Umede/ La 2 februarie la nivel internațional este marcată Ziua Mondială a Zonelor Umede, care a fost declarată prin Convenția Ramsar, fiind un tratat interguvernamental asupra zonelor umede ca habitat al păsărilor acvatice la nivel internațional. Tratatul a fost semnat la 2 februarie 1971 în orașul iranian Ramsar și a intrat în vigoare în anul 1975. Conform datelor semnatare ale Convenţiei, sunt 168 de state cu aproximativ 2.186 zone umede în lume ce ocupă o suprafaţă de peste 2 mln de hectare.]]> 01.02.2017 13:38 Îmbunătățirea managementului resurselor forestiere prin proiectele internaționale <![CDATA[Îmbunătățirea managementului resurselor forestiere prin proiectele internaționale // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1056&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Imbunatatirea-managementului-resurselor-forestiere-prin-proiectele-internationale/ În Republica Moldova problemele aferente gestiunii pădurilor și pajiștilor rămân a fi în continuare la fel de importante, soluția cărora în ultimii 10-15 este regăsită în proiectele internaționale, care au drept scop extinderea sau ameliorarea managementului resurselor forestiere și pastorale. Prin intermediul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice din subordinea Agenției “Moldsilva” se implementează un șir de proiecte/programe naționale și internaționale ]]> 31.01.2017 15:11 Activitățile ICAS în 2016 din cadrul Programului IFAD VI <![CDATA[Activitățile ICAS în 2016 din cadrul Programului IFAD VI // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1055&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Activitatile-ICAS-in-2016-din-cadrul-Programului-IFAD-VI/ În perioada 2014-2020 în Republica Moldova se implementează Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). Astfel, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice(ICAS) are mai multe direcții de activitate în cadrul programului respectiv (inclusiv efectuarea lucrărilor de proiectare), care în perioada 2015-2019 acordă asistență financiară sub formă de grant Autorităților Publice Locale și producătorilor agricoli pentru înființarea/ reabilitarea plantațiilor/ perdelelor forestiere de protecție.]]> 27.01.2017 15:18 Lucrările forestiere 2016 din cadrul Proiectul ”Agricultura competitivă în Moldova” <![CDATA[ Lucrările forestiere 2016 din cadrul Proiectul ”Agricultura competitivă în Moldova” // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1050&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Lucrarile-forestiere-2016-din-cadrul-Proiectul-Agricultura-competitiva-in-Moldova/ În perioada 2012-2017 în Republica Moldova se implementează Proiectul P118518 ”Agricultura competitivă în Moldova” (PACM), care are ca scop sporirea competitivității sectorului agricol și produselor agricole locale prin integrarea practicilor agriculturii ecologice și a celor de management durabil al terenurilor. ]]> 25.01.2017 15:18 Aviz pozitiv pentru fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos" <![CDATA[Aviz pozitiv pentru fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos" // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1048&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Aviz-pozitiv-pentru-fondarea-Rezervatiei-biosferei-Prutul-de-Jos/ Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv proiectului de hotărîre a Parlamentului privind fondarea Rezervaţiei biosferei „Prutul de Jos”, care are ca scop extinderea suprafeţelor de arii naturale protejate. Crearea rezervaţiei este prevăzută în proiectul transfrontalier trilateral România- Ucraina - Republica Moldova ]]> 19.01.2017 07:44 Evaluarea efectivelor vânatului în fondul forestier <![CDATA[Evaluarea efectivelor vânatului în fondul forestier // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1045&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Evaluarea-efectivelor-vanatului-in-fondul-forestier/ În perioada 12 şi 13 ianuarie în fondul forestier național gestionat, inclusiv pe terenurile arendate, se desfășoară evaluarea efectivelor de vânat. În acest proces sunt implicați specialiștii întreprinderilor silvice subordonate în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului Ecologic de Stat. Evaluarea efectivelor de vânat, se efectuează în conformitate cu recomandările în vigoare ]]> 12.01.2017 12:06 Dezvoltarea turismului forestier în Republica Moldova <![CDATA[Dezvoltarea turismului forestier în Republica Moldova // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1042&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Dezvoltarea-turismului-forestier-in-Republica-Moldova/ În anul curent Agenția „Moldsilva” își propune să elaboreze un plan de acțiuni pentru următorii 5 ani, privind dezvoltarea turismului forestier din Republica Moldova, în colaborare cu instituțiile de resort din țară, dar și cu implicarea organizațiilor și proiectelor internaționale. Inițiativa vine după o analiză amplă privind potențialul sectorului forestier ]]> 06.01.2017 10:53 Finalizarea primei etape a sistemului de trasabilitate a masei lemnoase <![CDATA[Finalizarea primei etape a sistemului de trasabilitate a masei lemnoase // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1041&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Finalizarea-primei-etape-a-sistemului-de-trasabilitate-a-masei-lemnoase/ Dezvoltarea sistemului de monitorizare a circuitului de masă lemnoasă și acordarea suportului necesar instituțiilor de resort privind aplicarea legislației pentru asigurarea eliminării ilegalităților, este activitatea care a prezentat rezultatele finale din cadrul Programului ENPI FLEG II, proiect ce își încheie ]]> 30.12.2016 10:28 Mesaj de felicitare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Sărbătorilor de iarnă // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1040&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Sarbatorilor-de-iarna/ Cu ocazia frumoaselor Sărbători de iarna, Vă adresăm calde felicitări și urări de bine însoțite de gînduri luminoase. Să aveți parte de un Crăciun fericit și binecuvîntat, un An Nou cu realizări mărețe, vise împlinite. ]]> 29.12.2016 13:19 Plan de acțiuni privind Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier național <![CDATA[Plan de acțiuni privind Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier național // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1039&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Plan-de-actiuni-privind-Strategia-dezvoltarii-durabile-a-sectorului-forestier-national/ Sub egida Agenției “Moldsilva” a fost elaborat proiectul de Hotarîre a Guvernului cu privire la implementarea Strategiei de dezvoltare durabila a sectorului forestier național pentru anii 2017-2020. Astfel, strategia cuprinde 5 obiective specifice pentru realizarea cărora sunt planificate spre realizare 62 de acțiuni, ]]> 27.12.2016 11:31 Suprafața fondului forestier arendat este în descreștere <![CDATA[Suprafața fondului forestier arendat este în descreștere // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1038&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Suprafata-fondului-forestier-arendat-este-in-descretere/ În anul 2016 Agenţia "Moldsilva" a reziliat 50 de contracte de arendă, cu o suprafaţă de 530 hectare de pădure, iar în prezent mai sînt perfectate încă 15 acorduri de reziliere pentru semnare. Actualmente, mai rămîn încheiate 615 contracte de arendă pe o suprafaţă totală de 6110 ha, ceea ce constituie 1,8 % din suprafața totală ]]> 23.12.2016 14:34 Pepinierile silvice propun spre vînzare 48 de mii pomi de Crăciun <![CDATA[Pepinierile silvice propun spre vînzare 48 de mii pomi de Crăciun // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1036&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Pepinierile-silvice-propun-spre-vinzare-48-de-mii-pomi-de-Craciun/ În anul curent pepinierile întreprinderilor silvice subordonate Agenției "Moldsilva" vor propune pentru vînzare circa 48 000 pomi de Crăciun (46 000 molizi și 2000 pini) cu 15 000 mai mult decît în anul 2015, instituțiile de stat, private, dar și persoanelor fizice, care în acest an pot procura molizi din 20 de entități silvice subordonate, cel mai mare volum îl au întreprinderile silvice: Edineț -10000 bucăți; Strășeni - 9700 bucăți; Călărași – 5000 bucăți; Tighina – 4400 bucăți pomi de Crăciun.]]> 28.11.2016 13:01 Rezultatele ședinței Comitetului de Supraveghere a proiectelor <![CDATA[Rezultatele ședinței Comitetului de Supraveghere a proiectelor // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1035&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Rezultatele-edintei-Comitetului-de-Supraveghere-a-proiectelor/ Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a găzduit ședința ordinară a Comitetului de Supraveghere a proiectelor „Conservarea solurilor în Moldova" (PCSM), „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova" (PDSFCM) și „Agricultura Competitivă în Moldova" (PACM).]]> 22.11.2016 09:46 Inițiativă de reziliere a contractului de arenda din cadrul ÎS Bălți <![CDATA[Inițiativă de reziliere a contractului de arenda din cadrul ÎS Bălți // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1034&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Initiativa-de-reziliere-a-contractului-de-arenda-din-cadrul-IS-Balti/ 17.11.2016 15:57 Lucrări silvice de toamnă în fondul forestier național <![CDATA[Lucrări silvice de toamnă în fondul forestier național // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1033&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Lucrari-silvice-de-toamna-in-fondul-forestier-national/ În această perioadă, în fondul forestier național se desfășoară mai multe tipuri de lucrări silvice specifice acestui sezon. Prin urmare întreprinderile silvice subordonate, efectuează lucrări de tăiere conform planului, astfel pentru trimestrul IV se preconizează de a fi recoltată masă lemnoasă în volum de 157,7 mii m3 , inclusiv tăieri de produse principale pe o suprafață de 1530 ha cu un volum de 132,5 mii m3, ]]> 15.11.2016 15:12 Promovarea silviculturii energetice în Republica Moldova <![CDATA[Promovarea silviculturii energetice în Republica Moldova // Comunicate de presa]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=1030&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/Promovarea-silviculturii-energetice-in-Republica-Moldova/ ,,Consolidarea capacității la nivel local a unei pepiniere-pilot și promovarea silviculturii energetice”, în Republica Moldova este activitatea implementată începând cu anul 2014 în cadrul pepinierii Sărătenii - Vechi a întreprinderii silvice Telenești, în cadrul Programului regional ENPI FLEG. ]]> 07.11.2016 13:54