<![CDATA[Agenţia Moldsilva - autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii]]> http://moldsilva.gov.md/ 17.01.2020 ro http://moldsilva.gov.md/ Copyright (c) 2020 http://moldsilva.gov.md/ANUNŢ <![CDATA[ANUNŢ // Proiecte de decizii/Consultări publice]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=1237&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte-de-deciziiConsultari-publice/ANUNT/ 12.09.2018 14:26 Consultare publică pentru: Proiectul Legii Fondului Cinegetic şi Protecţia Vînatului <![CDATA[Consultare publică pentru: Proiectul Legii Fondului Cinegetic şi Protecţia Vînatului // Proiecte de decizii/Consultări publice]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=381&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte-de-deciziiConsultari-publice/Consultare-publica-pentru-Proiectul-Legii-Fondului-Cinegetic-si-Protectia-Vinatului/ 02.11.2012 14:13 Continuă discuțiile cu părțile interesate privind îmbunătățirea conceptului strategiei de reformare instituțională a sectorului forestier <![CDATA[ Continuă discuțiile cu părțile interesate privind îmbunătățirea conceptului strategiei de reformare instituțională a sectorului forestier // Proiecte de decizii/Consultări publice]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=278&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte-de-deciziiConsultari-publice/Continua-discutiile-cu-partile-interesate-privind-imbunatatirea-conceptului-strategiei-de-reformare-institutionala-a-sectorului-forestier/ 07.08.2012 13:47 Consultarea publică pentru: STRATEGIA REFORMEI INSTITUȚIONALE A SECTORULUI FORESTIER DIN REPUBLICA MOLDOVA <![CDATA[<i>Consultarea publică pentru: STRATEGIA REFORMEI INSTITUȚIONALE A SECTORULUI FORESTIER DIN REPUBLICA MOLDOVA </i> // Proiecte de decizii/Consultări publice]]> http://moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=247&id=234&t=/Transparenta-decizionala/Proiecte-de-deciziiConsultari-publice/iConsultarea-publica-pentru-STRATEGIA-REFORMEI-INSTITUIONALE-A-SECTORULUI-FORESTIER-DIN-REPUBLICA-MOLDOVA-i/ 03.07.2012 11:35