Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Reconstrucţie ecologică în arboretul de la Holercani

Reconstrucţie ecologică în arboretul de la Holercani

03.03.2021   508 
 

În unitatea amenajistică 6 H, trupul de pădure „Mohnataˮ, ocolul silvic Criuleni din cadrul Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Chişinăuˮ şi amplasat în raza unităţii teritorial administrativ a s. Holercani, r-nul Dubăsari, se efectuează lucrări de exploatare pe o suprafaţă totală de 8,1 ha, unde au fost delimitate 3 parchete cu suprafaţa de câte 2,0 ha fiecare.

Lucrările de conservare,  cu recoltarea unui volum de 637 m3, au fost planificate anterior, în conformitate cu lucrările de amenajare a pădurilor  în arboretul artificial de productivitate inferioară, cu compoziţia 10 pini (pin negru), cu vârsta de 57 de ani, clasa de producţie IV, consistenţa 0,6, vitalitate slabă, fiind propusă efectuarea tăierilor de igienă în deceniul de implementare a amenajamentului din 2011.

Conform actului nr. 230 (21.09.2020) de examinare fitosanitară a arboretelor, întocmit de către reprezentanţii Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, a fost examinate/cercetate arboretele afectate de uscări din trupul de pădure „Mohnataˮ, suprafaţă focarului de uscare în masă constituind 6,0 ha. Distribuţia pe categorii de stare fitosanitară a prezentat 54% de arborete în proces uscare (categoria III – 46%, IV – 2 %, V – 50 % şi VI – 2 %). Conform centralizatorului întocmit în sectorul afectat de uscări, a fost recomandată efectuarea tăierilor de igienă-rasă.

În consecinţă, lucrările de conservare în parchetele 6 H/1, 6 H/2 și 6 H/3 se efectuează în baza autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier nr. P-0838/2020 din 29.12.2020 eliberată de Agenția de Mediu și autorizația de exploatare a pădurii seria AB nr. 005243 din 04.01.2021 eliberată de Întreprinderea de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău”, după coordonarea prealabilă a acestor lucrări cu Inspectoratul pentru Protecţia Mediului (act de inspectare privind protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale nr. 009932 din 28.10.2020)

În urma lucrărilor de exploatare, ce se efectuează actualmente, este planificată pregătirea solului și crearea culturilor silvice cu compoziția de regenerare 70 stejari şi 30 frasini, în toamna anului 2021. Totodată,  menţionăm prezenţa seminţişului natural de stejar cu vârsta de pînă la 5 ani în sectorul dat, de proveniență naturală din arboretele de stejar limitrofe sectorului dat.

În contextul argumentelor expuse şi a stării reale a arboretelor din sectorul dat, efectuarea lucrărilor de conservare, în conformitate cu cadrul normativ,  au ca scop principal asigurarea continuităţii, integrității și funcționalității pădurii, iar necesitatea executării lucrărilor date se bazează pe respectarea principiilor de gestionare a pădurilor, care acordă prioritate regenerărilor naturale, prin favorizarea instalării şi introducerii semințișului sub masiv, precum și de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate şi a celor create artificial.

În aceiași ordine de idei vă prezentăm şi opinia oamenilor de ştiinţă, la acest subiect, expusă de către  doctor în ştiinţe biologice Ion Roşca, directorul Grădinii Botanice Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”: „Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (GBNI), în baza solicitării, a efectuat expertiza privind starea actuală a arboretelor şi a necesităţii efectuării lucrărilor de exploatare în unitatea amenajistică 6 H, trupul de pădure "MOHNATA”, Ocolul Silvic Criuleni, Î.S. "întreprinderea pentru Silvicultură Chişinău”. În urma deplasării la unitatea amenajistică menţionată mai sus, argumentăm din punct de vedere ştiinţific corectitudinea efectuării tratamentelor în ultima repriză de punere în valoare a seminţişului instalat natural şi de conversiune a suprafeţei respective la Tipul Natural de Pădure. Totodată, menţionăm că starea de vegetaţie a arboretului de Pin negru (Pinus nigra J.F.Amold) este lâncedă, exemplarele au pierdut din aspectul decorativ şi principalul argument dendrologic este că conform tuturor celor expuse anterior nu mai îndeplinesc funcţia principală de Protecţie, Recreere si Asanare”.

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 17.05.2021
   Total vizitatori - 2494994
 
Acces Rapid