Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Comunicate de presa / Agenţia „Moldsilva” administrează Fondului Cinegetic Național

Agenţia „Moldsilva” administrează Fondului Cinegetic Național

24.11.2022   595 
 

 

Agenția ,,Moldsilva” deține și exercită în continuare calitatea de Administrator al Fondului Cinegetic Național (FCN), conform Ordinului Ministerului Mediului  nr._91  din 07 noiembrie 2022 ,,Cu privire la delegarea competențelor de administrator al Fondului Cinegetic Național”.

În acest context Agenția ,,Moldsilva” întreprinde toate măsurile ce se impun  pentru administrarea durabilă, unitară și conformă a FCN, în vederea sporirii contribuției fondului la îmbunătățirea condițiilor de mediu și asigurarea echilibrului ecologic.

În viziunea specialiştilor din cadrul Agenţiei „Moldsilva” domeniul cinegetic  necesită o serie de acţiuni consolidate, inclusiv adaptarea/modificarea unor acte legislative și normative.

Foaia de parcurs iniţială, ce urmează a fi implementată în vederea realizării obiectivelor propuse ar avea următoarea configuraţie şi termeni de realizare/promovare și implementare.

· Elaborarea modificărilor la Legea 298/2018 ,,vînătorii și fondului cinegetic” și prezentarea Ministerului Mediului spre promovare – noiembrie/decembrie 2022.

· Elaborarea proiectului (redacție nouă) a HG 254/2021 ,,Pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea și gestionarea Fondului Cinegetic Național”, trei anexe - ianuarie/februarie 2023.

· Delimitarea pe bază cartografică a fondurilor cinegetice - decembrie 2022-mai 2023.

· Elaborarea și propunerea modificărilor la HG 140/2017 ,,Pentru aprobarea Regulilor de securitate la vânătoare” - februarie 2023.

· Elaborarea argumentării motivate cu referire la abrogarea HG 273/2007 ,,Cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată de către Agenţia “Moldsilva” şi Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” - noiembrie 2022.

· Ședințe de lucru cu responsabilii de compartimentele cinegetice din cadrul entităților silvice subordonate, Societatea Vânătorilor si Pescarilor din Republica Moldova și alte societăți de vânători, inclusiv arendașii fondului forestier în scop de gospodărire cinegetică - decembrie 2022-ianuarie 2023.

Reamintim că în sezonul de vânătoare 2022-2023, conform deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) din 15.09.2022, vânătoarea este permisă exclusiv pe terenurile deschise, în afara fondului forestier, la speciile de interes cinegetic, în limitele cotelor de recoltare aprobate pentru sezonul de vânătoare 2022-2023. 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.01.2023
   Total vizitatori - 3471949
 
Acces Rapid