Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”

Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”

23.10.2019   3878 
 

 

În perioada lunilor octombrie-noiembrie, întreaga societate se implică masiv la regenerarea spațiilor verzi ale țării, iar la 26 octombrie, curent,  Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului va fi marcată printr-o acțiune de solidaritate eco-civică  „Un arbore pentru dăinuirea noastră”.

Începând cu 26 octombrie, curent, va fi dat startul lucrărilor de regenerare în Fondul Forestier de Stat, în 24 de entități silvice ale Agenției „Moldsilva”, fiind efectuate lucrări de plantare a arborilor,  ajutorarea regenerării naturale prin semănatul sub masiv, lucrări de completare a culturilor silvice, scoaterea și sortarea materialului săditor din pepiniere, crearea noilor semănături și secții de repicaje a puieților.

În cadrul acestei campanii, entitățile silvice subordonate Agenției „Moldsilva” vor concentra eforturile pentru:

-         Crearea culturilor silvice în fondul forestier pe o suprafață de 532 ha, utilizând 3 milioane de puieți;

-         Efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale pe o suprafață de 512 ha, încorporând în sol cca 70 tone de ghindă;

-         Efectuarea lucrărilor de completare a culturilor silvice, create în anii precedenți, pe o suprafață de 2591 ha, utilizând cca 7 milioane de puieți.

Totodată, reieșind din experiența anilor precedenți, în scopul asigurării Autorităților Administrative și Publice Centrale implicate, instituțiilor de învățământ, întreprinderilor sau Autorităților Publice Locale de nivelul I și II, Agenția „Moldsilva” a înaintat propunerea de proiect „Crearea și ameliorarea spațiilor verzi” pentru finanțare la Fondul Ecologic Național.

În acest an Fondul Ecologic Național va aloca un milion de lei pentru procurarea materialului săditor și desfășurarea Campaniei Naționale de înverzire a plaiului.

Pentru executarea lucrărilor de plantare și completare a culturilor silvice, precum și pentru dezvoltarea rețelei de spații verzi, în cadrul campaniei de înverzire a Plaiului Natal, entitățile silvice ale Agenției „Moldsilva” au crescut în pepinierele silvice peste 14 milioane de puieți, cu un spectru de 60 de specii( printre care preponderent  regăsim paltinul, salcâmul, frasinul verde, stejarul, nucul, arțarul, dar și alți arbori). Acest fond  va fi utilizat atât pentru necesitățile proprii, cât și pentru cererile parvenite de la Administrațiile Locale ce au în gestiune terenuri acoperite cu vegetații forestiere(păduri, fâșii de protecție a câmpurilor și a bazinelor acvatice), agenților economici și altor instituții, conform tarifelor stabilite oficial.

Agenția „Moldsilva”, prin intermediul entităților din teritoriu va crea condiții pentru toate instituțiile precum și pentru persoanele fizice ce doresc să se implice și să participe la campania de plantare ce va demara cu ocazia Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. În același context vom susține cu asistență tehnică inițiativele ce vizează împădurirea unor terenuri din afara Fondului Forestier Național, zonele de protecție a rîurilor, lacurilor, terenurilor inapte folosințelor agricole.

Totodată, Agenția „Moldsilva”  vine cu un îndemn către întreaga societate, pentru implicare și participare activă la Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului, deoarece viitorul nostru și al copiilor noștri este vizat în mod direct de calitatea pădurilor și suprafețele acestora.

Colaboratorii aparatului central ai Agenției Moldsilva vor participa la acțiuni de plantare, în contextul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea noastră", în fondul forestier din cadrul Întreprinderii Sivice Strășeni.

Notă: Ziua Națională de Înverzire a plaiului "Un arbore pentru dăinuirea noastră" este principala campanie națională de plantare a arborilor din Republica Moldova și a fost instituită prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 27  din 13.02.1995, în scopul implicării societății la înverzirea Plaiului Natal (crearea de noi păduri, fâșii forestiere de protecție a câmpurilor, parcurilor, scuarelor, aliamentelor de-a lungul drumurilor publice, etc.) Inițial, acțiunea de înverzire  avea loc primăvara, în luna aprilie, iar din anul 2011 se desfășoară în ultima sîmbătă a lunii octombrie.

Cei cointeresați în achiziționarea materialului săditor pot contacta Agenția "Moldsilva" la tel: 022277959, 069568935, sau email:  nicolae.munteanu@moldsilva.gov.md Persoană de contact Nicolae Munteanu,  inginer-șef silvic.

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4480322
 
Acces Rapid