Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Valențe turistice noi pentru Rezervația peisagistică „Țipova”

Valențe turistice noi pentru Rezervația peisagistică „Țipova”

28.11.2019   2159 
 

 

Discuții privind studiul de caz și planul de acțiuni pentru dezvoltarea turismului în microregiunea Lalova-Saharna au fost organizate, la 27 noiembrie, curent, în incinta pensiunii ,,Hanul lui Hanganu” din satul Lalova raionul Rezina, în cadrul proiectului Uniunii Europene „Primarii pentru creștere economică”.

Evenimentul a reunit reprezentanții Consiliului Raional Rezina, primăriilor comunelor Lalova și Saharna Nouă, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Agenției „Moldsilva”, dar și  partenerii din proiectele internaționale sub egida PNUD, UE, USAID, FAO.

Microregiunea dispune de un potențial turistic bogat și variat, iar mediul benefic și atitudinea favorabilă a autorităților locale oferă premise pentru ca tot mai mulți antreprenori să se implice în sectorul turistic și al serviciilor.

Planul de acțiuni pentru dezvoltarea turismului în microregiunea Lalova-Saharna, adus la cunoștință în cadrul mesei rotunde, este rezultatul unei analize minuțioase, efectuată de către experții proiectului UE „Primarii pentru creștere economică”, în baza interviurilor cu antreprenorii locali și reprezentanții APL, analizei tendințelor existente pe plan național și internațional din domeniul turistic.

O parte importantă a Planului de acțiuni ține de promovarea și dezvoltarea turismului în aria naturală protejată, Rezervația peisagistică „Țipova”. Rezervația are suprafața de 306 ha, dintre care 204 ha sunt în gestiunea  Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Orhei”, subordonată Agenției „Moldsilva”, iar 102 ha fac parte din gestiunea APL comuna Lalova, satul Țipova, raionul Rezina. Principalele valori al ariei naturale protejate sunt pădurile de stejar pedunculat și gorun, vegetația stepantă pe versanții fluviul Nistru și râul Țâpova, precum și pajiștea mlăștinoasă în lunca fluviului.

În cadrul realizării proiectului va urma și semnarea unui acord de colaborare dintre Agenția „Moldsilva” și Autoritatea Publică Locală Lalova.

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4480348
 
Acces Rapid