Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Agenda silviculturii în abordarea Consiliului Director

Agenda silviculturii în abordarea Consiliului Director

06.02.2021   430 
 
Consiliul Director al Agenţiei „Moldsilva”, ce reuneşte directorii celor 26 de entităţi silvice subordonate, s-a convocat într-o şedinţă de lucru la Rezervația Naturală de Stat „Plaiul Fagului”, pentru a pune în discuţie aspectele activităţii în ramura silvică.
Cele mai importante subiecte ale agendei au făcut referinţă la elaborarea conceptului de reformă instituţională şi priorităţile dezvoltării strategice, desfăşurarea lucrărilor silvotehnice, asigurarea pazei pădurii şi necesitatea intensificării acţiunilor în domeniul combaterii tăierilor ilicite.
Un compartiment ce necesită abordări moderne şi soluţii eficace ţine de gestiunea terenurilor acordate în arendă în scopuri de recreere şi/sau gospodărire cinegetică. În cadrul discuţiilor s-a insistat asupra necesităţii implementării practicilor de prevenire a construcţiilor ilegale în fondul foresier şi a pârghiilor ce vor permite verificarea periodică a derulării contractelor conform clauzelor iniţiale.
Ca urmare a discuţiilor din cadrul acestei şedinţe a fost întocmit un plan de acţiuni ce vizează dezvoltarea fondului forestier. Măsurile preconizate au o stipulare clară a termenelor de executare, iar ulterior, la o altă reuniune într-un asemenea format, se va reveni asupra efectelor produse şi a efectivităţii acestora.
La Consiliul Director s-a menţionat că în ultima perioadă s-a declanşat un atac asupra entităţilor silvice în privinţa presupuselor tăieri ilicite, neregulilor în comercializarea masei lemnoase, care au evidenţiat un caracter politic. În şedinţă s-a adoptat o declaraţie unde este exprimată dorinţa de o comunicare cu toate organismele statale şi nonguvernamentale de mediu pentru soluţionarea problemelor existente în sectorul forestier al ţării bazate pe date probate şi nu pe presupuneri şi răfuială cu iz politic.
Silvicultorii au fost pe tot parcursul activităţii corecţi şi-au căutat de îndeplinirea misiunii nobile de dezvoltare şi regenerare a pădurilor. Scopul strategic este ca până în anul 2025 să mărim suprafaţa de împădurire a ţării, atingând cifra de 15 %.
 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 18.09.2021
   Total vizitatori - 2624133
 
Acces Rapid