Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Reforma şi funcţionalitatea instituţională – pe agenda unor şedinţe de lucru în sudul ţării

Reforma şi funcţionalitatea instituţională – pe agenda unor şedinţe de lucru în sudul ţării

07.04.2021   1344 
 

 

         

Dumitru Cojocaru directorul Agenției „Moldsilva” și Ion Platon directorul adjunct al instituției au întreprins o vizită de lucru în regiunea de sud a Republicii Moldova, cu ocazia unor diverse activităţi la entităţilor silvice subordonate.

La Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Manta-V” oficialii au participat la şedinţa ordinară a consiliului de administrare în cadrul căreia s-a discut despre activitatea entităţii în perioada anului trecut și trimestrul I al anului curent, lacunele în management şi situaţia actuală, în contextul mai multor probleme ce nu pot asigura dezvoltarea durabilă a silviculturii şi cinegeticii. Drept soluţie a fost recomandată aplicarea Hotărârii Guvernului nr 890/2020 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, prin fuziunea a două entităţi silvice Manta-V Cahul şi Silva-Sud Cahul, cu activitatea ulterioară în baza Silva-Sud Cahul, cu argumentele de rigoare că în noua formulă  s-ar regăsi mai multe soluţii viabile pentru prezentul şi viitorul entităţii.

Reorganizarea acestor întreprinderi de stat ar contribui la dinamizarea rolului proprietății publice în structura economiei naționale, la menținerea de performanțe sociale şi profituri rezonabile, precum și optimizarea cheltuielilor administrative, livrării bunurilor și/sau prestării calitative a serviciilor pădurii către populație.

Comasarea entităților silvice va permite ca întreprinderea de stat reorganizată să dispună de autonomie financiară. Activitatea  se va efectua din contul veniturilor colectate de la realizarea produselor lemnoase și nelemnoase ale pădurii la prețuri rezonabile către populație și instituțiile bugetare.

Acelaşi subiect a fost şi pe agenda discuţiilor cu angajaţii  Întreprinderii Silvice „Silva-Sud” Cahul, cu argumente plauzibile că problemele grave din activitate ar putea fi evitate, în mare parte, prin comasarea întreprinderilor. Managementul comun al resurselor va aduce o serie de oportunități economice. Principalul avantaj ţine de viziunea centralizată atât asupra activității de gestiune durabilă a pădurii, cât și a resurselor implicate. Aspectele de redimensionare a aparatului administrativ și de conducere vor condiționa eficientizarea efortului resurselor umane, dar și o viziune managerială uniformă și echilibrată.

Prin urmare, fuziunea întreprinderilor va reduce cheltuielile de administrare a întreprinderii absorbite, va spori eficiența activităților statutare și va raționaliza procesul de gestionare a activității economico-financiare și manageriale a bunurilor proprietate publică de stat, astfel scopul fuziunii întreprinderilor în cauză este livrarea bunurilor și serviciilor importante pentru societate la un nivel corespunzător.

Prin prisma situaţiei actuale financiare precare e şi mai important că în urma reorganizării entităților silvice vor fi economisite, anual, mijloace bănești în sumă de cca. 2455,5 mii lei,  surse ce urmează a fi redirecționate pentru asigurarea funcționalității actualelor păduri, precum și a lucrărilor de extindere a fondului forestier național.  Iar în ceea ce ţine de angajaţi, după reorganizare, toţi ei se vor regăsi în noua structură, cu majorarea salariilor.

De asemenea, odată cu optimizarea costurilor și cheltuielilor entității publice, urmare a procesului de reorganizare, se estimează că vor fi reduse prețurile la lemnul de foc realizat către populație și alți beneficiari.

Toate aceste argumente au fost discutate cu angajaţii celor două entităţi, accentuând faptul că soluţia de compromis ar aduce câştig de cauză tuturor silvicultorilor de la Cahul şi implicit ramurii silvice şi economiei naţionale.

Dumitru Cojocaru și Ion Platon s-au deplasat şi la Rezervația Naturală de Stat "Prutul de Jos" unde au luat cunoştinţă de starea de lucruri, mai ales prin prisma implementării unui grant de la Fondul Ecologic Național "Ameliorarea stării ecosistemelor naturale afectate de incendii din RN Prutul de Jos", urmare directă a incendiului devastator din primăvara anului trecut.

În acelaşi context au fost abordate planurile de dezvoltare a ecoturismului şi transformărilor necesare de infrastructură. Opinia comună exprimată în cadrul şedinţei de lucru este că obiectivele turistice   trebuie să aibă prioritate prin însăşi menirea lor de a atrage turiştii, mai ales în perioada când pandemia modifică substanţial planurile de călătorie ale cetăţenilor. Toate măsurile planificate ţintesc dezvoltarea Rezervației Naturale de Stat "Prutul de Jos" şi promovarea patrimoniului naţional natural.

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4480311
 
Acces Rapid