Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Mesajul directorului Agenţiei „Moldsilva” Dumitru Cojocaru adresat silvicultorilor din România la festivitatea dedicată Zilei Silvicultorului de la Timişoara

Mesajul directorului Agenţiei „Moldsilva” Dumitru Cojocaru adresat silvicultorilor din România la festivitatea dedicată Zilei Silvicultorului de la Timişoara

23.06.2021   16194 
 

 Domnule Director General! Onorate gazde! Dragi colegi!

În zilele noastre pădurea este un subiect de discuţie extrem de abordat dar din păcate nu pentru frumuseţile şi beneficiile oferite.

Anul 2021 găsește sectorul forestier într-o situaţie mai deosebită pe ambele maluri ale Prutului. De ceva vreme se tot vorbeşte de noul Cod Silvic, menit a oferi soluţii pentru probleme grave, cum ar fi - tăierile ilicite şi lipsa unei Strategii Forestiere Naţionale şi a unui Program National adaptate vremurilor pe care le trăim, realităţilor de netăgăduit furnizate de o lume globalizată, care aleargă după resurse.

În aceste condiţii pilonii de bază pe care se sprijină silvicultura sunt specialiştii - corpul silvic. Anume ei trebuie să lupte pentru conştientizarea factorilor de decizie la nivel naţional în sensul conservării pădurilor, creşterii semnificative şi constante a suprafeţei împădurite, precum şi îmbunătăţirii calitative a fondului forestier. Să militeze pentru transpunerea în practică a conceptului de “gestionare durabilă a pădurilor”, prin care se înţelege administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să li se menţină productivitatea, capacitatea de regenerare, sănătatea, biodiversitatea, pentru a fi în măsură să-şi exercite deplin toate funcţiile sale: ecologice, economice şi sociale.

Este mai mult decât evident că merită să luptăm pentru pădurile noastre! Pădurea - o bogăţie imensă, care trebuie administrata cu sufletul şi mintea, patrimoniul atât de valoros al ţării noastre - unde natura îşi urmează cursul firesc, este o moştenire nepreţuită pe care o vom lăsa urmaşilor noştri.

Silvicultorii din Republica Moldova și România au dezvoltat relații strânse în ultimii 30 ani, existând numeroase schimburi de experiență și acțiuni comune între Moldsilva și Romsilva. Prin toate aceste acțiuni este evident faptul că s-au deschis noi perspective relaţiilor de colaborare între silvicultorii de pe ambele maluri ale Prutului, continuate și după proclamarea independenței Republicii Moldova. Începând cu anul 1992 în Republica Moldova a fost pusă temelia formării unui corp tehnico – ingineresc specializat în amenajarea pădurilor în colaborare cu specialiştii în domeniu din România. În perioada 1992 - 2002 a fost parcursă cu lucrări de amenajare a pădurilor întreaga suprafaţă gestionată de Agenția “Moldsilva”, iar din anul 2004, deja cu specialiştii proprii, bine calificaţi, s-au început lucrările de reamenajare a pădurilor.

A fost semnat un memorandum de înțelegere dintre Agenția ”Moldsilva” și Regia Națională a Pădurilor, document care stabilește cadrul cooperării între silvicultorii din cele două țări. Scopul documentului este dezvoltarea și consolidarea cooperării dintre cele două instituții în domeniu silviculturii pe baza de egalitate și beneficiu reciproc. Moldsilva și Romsilva vor elabora  și vor implementa  planuri de management forestier durabil, vor coopera  în domeniul ariilor naturale protejate, vor corela pozițiile în problemele sectorului silvic la nivel internațional, se vor  întreprinde  acțiuni comune privind creșterea competitivității și a sustenabilității sectorului forestier. Acest memorandum este o continuitate a unei colaborări productive.

 Agenția ”Moldsilva” și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) au semnat memorandumuri de colaborare cu  Universitatea „Transilvania” din Brașov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Dracea” din Romania care au menirea să fortifice parteneriatul dintre aceste instituții în identificarea problemelor prioritare și sprijinul reciproc în soluţionarea acestora.

Așa cum noi silvicultorii înțelegem foarte bine care este rolul pădurii în asigurarea bunăstării actualei societăți, dar și a generațiilor viitoare, plantarea pădurii cu denumirea simbolică ”Pădurea Centenarului” pe ambele maluri ale Prutului este un eveniment istoric la care au participat deopotrivă silvicultori din Republica Moldova și Romania.

Ne dorim ca pădurea care ia naștere în zilele noastre să prindă rădăcini, iar peste ani, prin grija silvicultorilor să-și poată îndeplini funcțiile ecoprotective, să devină un obiectiv turistic istoric și să-și poată spune povestea ei generațiilor ce vor urma.

Astăzi silvicultorii din Republica Moldova împreuna cu întreaga societate, suferă și trăiesc bucuriile, greșelile și nereușitele din calea noastră anevoioasă spre integrarea în sistemul european, cel economic, social și a valorilor general umane. Prin specificul și tradițiile profesionale, silvicultorii sunt o castă de profesioniști, de specialiști tehnici. Prea lungă este calea de la o ghindă plantată și până la stejarul falnic, care dăinuie plaiurile noastre, fiind indicatorul și simbolul pădurilor noastre, martorul evenimentelor istorice, fiind adăpostul și pavăza în calea influențelor climatice dăunătoare și pilonul asigurării echilibrului ecologic, oferind într-un final și căldura acumulată în lemnul său. 

Conservatismul și devotamentul profesional, înalta încredere în responsabilitatea corpului silvic și în parcursul european au fost caracteristicile determinante ale silvicultorilor.

Astfel, ținem să ne afirmăm ca parte activă a societății civile care consideră necesară la ora actuală asigurarea dezvoltării sectorului forestier prin prisma a trei piloni de bază:

1.     Menținerea, conservarea și dezvoltarea pădurilor existente.

2.     Extinderea terenurilor cu vegetație forestieră.

3.     Ridicarea prestigiului sectorului forestier și al silvicultorului prin asigurarea condițiilor de stabilitate, continuitate și dezvoltare instituțională, tehnologică și profesională.

Colaborarea silvicultorilor din Republica Moldova, şi România, a început încă din anul 1991, activităţile fiind orientate, în primul rând, în domeniul amenajării pădurilor. În acest context, România a acordat ţării noastre, pentru lucrările de amenajare a pădurilor, un suport financiar, care constituia anual, până în anul 2001, circa 200 milioane de lei româneşti. Cu suportul specialiştilor de la ICAS-Romsilva, în anul 1992, au demarat lucrările de monitoring forestier, iar mai târziu Republica Moldova, a aderat la Programul de Cooperare Internaţională, privind evaluarea, analiza, şi supravegherea efectelor, poluării aerului asupra pădurilor. Au devenit tradiţionale, participările la concursuri, "Cel mai bun pădurar", festivalul sportiv, la manifestările dedicate "Zilei Silvicultorului”, în România şi în Republica Moldova. Şi mai nou, s-a revenita schimbul de delegaţii, din direcţiile silvice din România şi Republica Moldova.

Un loc aparte, ocupă activităţile implementate, în cadrul Memorandumului de înţelegere din 1 iunie 2012, dintre Agenţia „Moldsilva”, şi Universitatea Transilvania din Braşov, care au contribuit esențial, la elaborarea proiectului de Strategie, privind reformarea instituţională a sectorului forestier, Notiţiei de politici pentru sectorul forestier din Republica Moldova; acordarea de consultanţe în domeniul tehnologiilor informaţionale  şi metodelor de teledetecţie perfecţionarea cadrelor silvice.

Exprimăm silvicultorilor din România întreaga noastră consideraţie, pentru contribuţia pe care o faceţi, la colaborarea fructuoasă, a ramurilor silvice de pe cele două maluri ale Prutului. Suntem încântați, şi mulţumiţi că relaţiile noastre, au ajuns la un anumit nivel, şi se află în continuă dezvoltare.

Pentru eforturile  deosebite depuse, exprimăm, sincere mulţumiri, conducerii autorităţilor silvice româneşti, savanţilor, colectivelor de silvicultorii, şi anume personal: Dlor: Gheorghe Gavrilescu, dr. Ioan Machedon, Ioan Seceleanu, ac. Victor Giurgiu, dr. Filimon Carcea, dr.Nicolae Doniţă, Gheorghe Predoiu, Marian Gheorghe Tudoran, Traian Ivanschi, Ilie Bordea, Andrei Naidin, Andrei Iliuţă, Gheorghe Popescu, Octavian Popescu, Ioan Pop, Ilie Barb, Beko Csaba, dr. Vădim Nesterov, rectorul Ioan Abrudan, decanul Lucian Curtu, Bogdan Popa ş.a.

Ne exprimăm recunoştinţa şi admiraţia, faţă de competenţa corpului silvic din România, şi de valoarea, patrimoniului forestier păstrat prin grija şi munca silvicultorilor, şi credem într-o colaborare fructuoasă şi de durată.

Ziua Silvicultorului - o manifestare profesională care, în acest an, se află la a XXXI-a ediţie, este sărbătorită de toţi cei care slujesc cu credinţă şi devotament pădurile, îmbrăcaţi sau nu în haină verde.

Este o manifestare de tradiţie, reînviată după Revoluţie. Aceasta importantă zi este o sărbătoare a tuturor celor care lucrează în sectorul nostru de activitate: silvicultori, economişti, jurişti, ingineri de alte profesii, muncitori.

Ne aflam în mijlocul unor profesionişti care sunt chemaţi să realizeze obiectivele strategice în domeniul silviculturii, activitate de interes naţional cu implicare directa în dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi în asigurarea echilibrului factorilor de mediu.

Este de dorit ca întreg corpul silvic ingineresc să facă parte din această societate, singura care poate realiza coeziunea profesională şi de breaslă într-o meserie nobilă în care viitorul pădurilor se construieşte în prezent.

Privim rezultatul muncii noastre şi abia acum înţelegem: ,,Munca este grea, dar rezultatele ei ne bucură sufletul.” Ştim că pădurea plantată astăzi este o moştenire pe care o vom lăsa generaţiilor viitoare.

În această frumoasă zi vă urez multă sănătate, realizări, succese mari şi noi în împlinirea misiunii de servire a pădurilor!

Felicitări tuturor silvicultorilor din România cu ocazia Zilei Silvicultorului!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4490195
 
Acces Rapid