Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / 18 septembrie – Ziua lucrătorului din silvicultură

18 septembrie – Ziua lucrătorului din silvicultură

17.09.2021   1122 
 

 

Marcarea Zilei lucrătorului din silvicultură, anual în a treia sâmbătă din luna septembrie, este un moment semnificativ ce vine să combine simbolismul toamnei drept anotimp al roadelor, dar şi perioada importantă în care plantarea arborilor defineşte ziua de mâine a pădurilor.

Contextul evenimentelor din ultimii ani promovează tot mai insistent în societate discuţii ce vizează prezentul şi viitorul fondului forestier. Pe lângă multitudinea de viziuni şi opinii (deseori contradictorii) ce aduc în prim-plan problemele stringente ale pădurilor, silvicultorii sunt antrenaţi într-un proces continuu de armonizare a funcțiilor pădurii cu cerințele prezente și viitoare ale societății, prin promovarea unui management forestier eficient, bazat pe gestionarea sustenabilă a pădurii si a terenurilor cu vegetație forestieră.

Responsabilitatea civică a silvicultorilor a fost testată în repetate rânduri, totuşi un indiciu important al dedicaţiei acestora pentru comunitate şi societate, îl constituie munca asiduă zi de zi, inclusiv în pepinierele întreprinderilor silvice, transpusă şi materializată cu mare grijă în cadrul campaniilor de plantare. Solicitările de material săditor ale Autorităţilor Publice Locale şi Centrale au fost onorate de fiecare dată cu responsabilităţi sporite. Arborii  din truda silvicultorilor au revenit instituţiilor de învăţământ, medicale şi de cultură, aducând un aport considerabil la efectuarea lucrărilor de ameliorare și de dezvoltare a rețelei spațiilor verzi, precum și pentru plantare în parcuri, scuare, aliniamente stradale, etc., și nu în ultimul rând pentru regenerarea și extinderea fondului forestier național.

Ziua lucrătorului din ramura silvică reprezintă oportunitatea ideală pentru a puncta priorităţile de împădurire, de mediu şi ecologie şi de a conştientiza efortul şi străduinţele silvicultorilor în munca lor cotidiană, inclusiv  responsabilizarea întregii societăţi la problemele sensibile ale pădurilor şi mediului.

 

La ceas aniversar silvicultorii sunt antrenaţi în lucrări ce definesc toamnele drept  element important al campaniilor de plantare, de aceea le dorim succes  şi aceeaşi prezenţă notabilă în toate acţiunile de sporire a suprafeţelor împădurite şi a bunăstării ţării.

 

Cu ocazia sărbătorii profesionale aducem sincere felicitări tuturor silvicultorilor, veteranilor ramurii silvice şi membrilor familiilor care au ştiut să-i susţină în orice situaţii şi să înţeleagă rigorile acestei munci dificile dar interesante. Fie ca pasiunea pe care aţi transformat-o în vocaţie să vă aducă bucuria împlinirilor şi cu eforturi comune să contribuim cu toţii la dezvoltarea şi promovarea pădurilor Republicii Moldova!

 

Cu respect și înaltă considerație,

Dr. Ion PLATON, director adjunct Agenția ”Moldsilva”

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4480364
 
Acces Rapid