Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Simpozion științific internațional la Rezervația Naturală „Codrii”

Simpozion științific internațional la Rezervația Naturală „Codrii”

24.09.2021   1071 
 

 

Simpozionul științific internațional cu genericul „Conservarea diversității biologice - o șansă pentru remedierea ecosistemelor” a fost organizat astăzi, 24 septembrie, curent, cu ocazia celor 50 de ani de la crearea Rezervației naturale „Codrii”.

Cu acest prilej, circa 70 de reprezentanți ai comunității științifice și ai mediului academic au abordat problemele fondului forestier național prin prisma realizărilor și obiectivelor Rezervației naturale „Codrii. Printre temele de referință vom menționa „Realizările științifice ale Rezervației „Codrii” „Dinamica și structura arboretelor”, din cadrul Rezervației „Codrii” pe perioada anilor 1975-2019”, „Problemele actuale ale rezervațiilor științifice din Republica Moldova”, etc..

Din cauza condiţiilor pandemice Simpozionul științific internațional s-a desfășurat și în regim on-line, cu prezența fizică a unui număr restrâns de participanți în sală.

Comunicările științifice au fost succedate de discuții și activități în cadrul secțiilor „Flora și vegetația”, „Fauna și complexe faunistice”, ”Ocrotirea naturii, micologie, pedologie”, iar concluziile acestei conferințe vor acorda un suport real științific la dezvoltarea rezervației

În cei 50 de ani de activitate, sub auspiciile Rezervației Naturale „Codrii” s-au realizat cercetări științifice asupra factorilor biotici și abiotici, de către colaboratorii științifici ai rezervației cât și ai institutelor de cercetare ale Academiei de Științe din Moldova.

Rezervaţia Naturală „Codrii ” a fost creată, în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr. 310 din 27 septembrie 1971. Această hotărâre importantă pentru fondul forestier din ţara noastră a avut scopul protejării în stare naturală a landşaftului silvic tipic din partea centrală a Moldovei pe o suprafaţă de 2740 ha, inclusiv o zonă strict protejată de 723 ha, şi a devenit realitate graţie insistenţei oamenilor de ştiinţă şi Mişcării de Ocrotire a Naturii.

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4490092
 
Acces Rapid