Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Eficientizare prin cooperare

Eficientizare prin cooperare

07.07.2022   810 
 
Agenţia „Moldsilva” şi Inspectoratul pentru Protecţia Mediului lărgesc considerabil spectrul colaborării cu beneficii pentru mediul de la noi din ţară, flora şi fauna Republicii Moldova, prin semnarea unui acord de colaborare.
Este vorba despre fortificarea eforturilor comune prin desfășurarea activităților de parteneriat, privind prevenirea, combaterea și neadmiterea încălcărilor în domeniul silvic, cinegetic, protecție a mediului ambiant și utilizarea resurselor naturale a Republicii Moldova. Acest cadru de colaborare amplificată presupune stricta respectare a prevederilor cadrului legislativ și normativ cu incidență în domeniu şi eficientizarea activităţilor comune prin strategii şi acţiuni eficiente.
Dorin Poverjuc director interimar al Agenţiei „Moldsilva” şi Ion Bulmaga şeful Inspectoratului pentru Protecţia Mediului au declarat disponibilitatea angajaţilor din subordine pentru asigurarea optimizării îndeplinirii atribuțiilor, misiunilor și a utilizării resurselor umane, tehnice, tehnologice, informaționale, financiare, logistice, etc. În acelaşi context, s-a menţionat şi derularea, fără întrerupere, a planurilor convenite, asigurându-se succesiunea lor optimă în timp și spațiu, prin comunicare interinstituţională permanentă și transmiterea neîntreruptă de date și informații în funcție de evoluția situației.
În mod practic, intenţia de colaborare se realizează prin asigurarea protecției fondului forestier și cinegetic, a vegetației forestiere din afara acestui fond, împotriva tăierilor ilicite, braconajului, furturilor, distrugerilor, degradărilor, incendiilor cât și a altor încălcări și contravenții ce țin de domeniile de activitate.
Totodată, Agenţia „Moldsilva” şi Inspectoratul pentru Protecţia Mediului îşi asumă asigurarea respectării cadrului legislativ și normativ, în vederea protecției solului, subsolului, regnului animal și vegetal, resurselor de apă și piscicole, fondului forestier şi cinegetic.
Acest acord presupune cooperarea dintre instituţii pentru o perioadă nedeterminată şi diversificarea formelor de cooperare şi acţiune, în funcţie de eficacitatea lor, inclusiv prin asimilarea experienţei avansate în domeniu.
 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.11.2023
   Total vizitatori - 4127488
 
Acces Rapid