Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / În cadrul Programulu ENPI FLEG II a fost lansat Oficiul naţional de consultanţă în silvicultură

În cadrul Programulu ENPI FLEG II a fost lansat Oficiul naţional de consultanţă în silvicultură

19.03.2015   2591 
 

 Astăzi în cadrul Proiectului ENPI FLEG II   (www.enpi-fleg.org ) a fost lansat primul Oficiu național de consultanță în silvicultură ce va activa pe lîngă Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. La deschiderea acestui oficiu au participat reprezentanți ai: autorităților publice locale de nivelul I și II, instituțiilor finanțatoare și implimentatoare, întreprinderilor silvice teritoriale. Deschiderea a fost marcată printr-un seminar unde au fost abordate în principal problemele legate de asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale locale - păduri (inclusiv alte tipuri de vegetație forestieră) și pajiști deținute de primării. Scopul principal al acestui oficiu va fi acordarea consultanței, expertizei, precum și asistenței tehnice, economice și juridice în procesul de gospodărire a pădurilor pentru gestionarii de suprafețe forestiere (entități silvice; primării; persoane private etc.)

Conform datelor de evidență primăriile au în proprietate în prezent circa 130 mii ha de păduri și alte tipuri de vegetație forestieră, precum și circa 310 mii ha de pajiști (pășuni și fânețe). Deci, primăriile dețin practic 440 mii ha resurse forestiere și pastorale sau circa 13% din teritoriul țării. Toate aceste resurse sunt, în majoritatea cazurilor, gestionate cu deficiențe mari, valorificînd doar circa 10-20% din potențial. În acest context, a fost realizată o activitate importantă pentru procesul de gestionare durabilă - amenajamentul silvic. La inițiativa Agenției "Moldsilva", pe parcursul ultimilor ani pe circa 20 mii ha păduri și vegetație forestiere comunale au fost efectuate lucrări de amenajament silvic (16% din necesar). Majoritatea acestor lucrări au fost realizate din surse externe, inclusiv prin intermediul Proiectului ENPI-FLEG.

Amintim că Programul ENPI FLEG II, are un buget de nouă milioane de euro, este implementat în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina si Rusia. În ţara noastră proiectul a fost lansat în anul 2009 și se va încheia la sfîrșitul anului 2016, fiind susţinut de Comisia Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat, Banca Mondială în parteneriat cu Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii și Fondul Global pentru Natura Sălbatică.

 

 

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 069141201, 022 277 288022 277 288 .

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 15.10.2021
   Total vizitatori - 2701450
 
Acces Rapid