Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Abordări privind gestiunea durabilă a resurselor forestiere și pastorale

Abordări privind gestiunea durabilă a resurselor forestiere și pastorale

25.11.2015   2278 
 

Programul  ENPI FLEG II susținut de Banca Mondială și finanțat de Uniunea Europeană  a desfășurat seminarul  "Gestiunea durabilă a resurselor forestiere și pastorale din Republica Moldova" - rezultate preliminare. Agenda evenimentului a cuprins mai multe rapoarte și studii efectuate de mai multe instituții implicate în proiect, axîndu-se pe situația sectorului forestier național în diferite contexte. La seminar au participat reprezentanți ai administrației publice locale, ONG-uri de profil, mediului academic, colaboratori ai entităților silvice teritoriale și mass-media.

 Societatea Ecologică "Biotica" a prezentat rezultatele primare privind "Evaluarea veniturilor ratate de la practicile nesustenabile în Republica Moldova", în context venind și cu unele recomandări privind revizuirea tehnică a procesului de recoltare și ale cadrului de reglementări în scopul reducerii activităților ilegale. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) a prezentat "Unele aspecte privind constituirea cadrului instituțional pentru gospodărirea pădurilor și pajiștilor comunale din Republica Moldova", cu informații ce țin de vegetația forestieră și pajiștilor la nivel local (rational, comunități), condiții de administrare și gospodărire durabilă a pădurilor, cadrul legislativ și normativ, colaborarea cu Oficiul național de consultanță în silvicultură. În aceeași ordine de idei, s-a discutat și despre experiența de gospodărire a resurselor forestiere și pastorale comunale la nivel local - exemplul localității Hîrtop, r-nul Cimișlia, dar și perspectiva de dezvoltare a culturilor energetice în Republica Moldova - exemplul Întreprinderii Silvice ,,TELENEŞTI", pepiniera Sărătenii - Vechi care dispun de o colecţie de clone de plop, prin multiplicarea vegetativă a materialului biologic obţinut din străinătate.

La eveniment, coordonatorul național al Proiectului ENPI FLEG II, Aurel Lozan, a făcut public rezultatele "Evaluării monetare a serviciilor ecosistemice prestate de păduri în Republica Moldova - studiu analitic 2014/2015". În vederea susținerii utilizării raționale a resurselor forestiere au fost propuse o serie de recomandări, care privesc sectorul forestier integral, indiferent de proprietate: valorificarea la maxim a produselor lemnoase și nelemnoase; diversificarea utilizării resurselor, produsele accesorii; extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră.

Prezent la seminar, inginerul-șef silvic al Agenției "Moldsilva", Alexei Palancean a apreciat interesul venit din partea reprezentanților administrației publice locale privind proiectele și programele de împădurire și extinderea a suprafețelor cu vegetație forestieră cu implicarea instituțiilor de resort la nivel local, național, dar și internațional.

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 288.

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 15.10.2021
   Total vizitatori - 2701433
 
Acces Rapid