Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / “Pădurea și Apa”, probleme și soluții

“Pădurea și Apa”, probleme și soluții

25.03.2016   2647 
 

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice a găzduit masa rotundă cu genericul „Pădurea și apa". Scopul acestei întruniri a fost familiarizarea specialiștilor din domeniile adiacente resurselor naturale, să dezbată și să discute despre problemele existente, impactul lor asupra mediului înconjurător, propunerea soluțiilor și recomandărilor pentru instituțiile de resort.

În cuvîntul de salut, moderatorul evenimentului, Alexei Palancean, dr. habilitat, inginer-șef silvic, Agenția "Moldsilva", a menționat că toate organizațiile de profil trebuie să se consolideze în vederea gîndirii și elaborarii unei strategii la nivel de țară privind menținerea și chiar îmbunătățirea calității resurselor forestiere și acvatice din Republica Moldova.

Iachim Gumeniuc, Șeful Catedrei Silvicultură și Grădini Publice (UASM), a vorbit despre importanța pădurilor ca una dintre cele mai eficiente surse de prevenire a poluării apei.

Informațiile Serviciul Hidrometeorologic de Stat s-au referit la faptul că, în Republica Moldova o atenție deosebită se acordă studiului schimbărilor climatice.  Unul din obiectivele instituției fiind colaborarea cu alte organizații în scopul reducerii efectelor negative ale impactul factorului antropic (reducerea eleminarii gazelor cu efect de seră, deşertificării şi secetelor), iar cea mai bună metodă de a combate aceste efecte este împădurirea terenurilor, care au suferit de pe urma eroziunii şi deşertificării.

Din partea Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului, "N.Dimo", au fost prezentate date privind dimensionarea terenurilor silvice și a suprafețelor pentru împădurire pe soluri degradate.

În aceeași ordine de idei, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, a facut referință la Managementul pădurilor cu funcții de protecție a apelor în Republica Moldova și relația dintre păduri și Serviciile hidrografice, numarul de fîntîni și consumul de apă în RM.

 

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 260

 

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 26.11.2022
   Total vizitatori - 3306224
 
Acces Rapid