Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Managementul forestier şi ecologic în Republica Moldova

Managementul forestier şi ecologic în Republica Moldova

08.04.2016   2799 
 

La Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice s-a desfășurat Simpozionul ştiinţific cu genericul „Managementul forestier şi ecologic în Republica Moldova, starea curentă şi perspective", cu participarea directorilor și inginerilor silvici șefi ai entităților silvice subordonate Agenției „Moldsilva".

În cadrul evenimentului au fost abordate mai multe tematici de importanță majoră pentru domeniul forestier național.

Dumitru Galupa, dr. inginer, directorul Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, a prezentat file din istoria legislaţiei şi managementului forestier în Republica Moldova, evoluția sectorului forestier de-a lungul timpului, inclusiv ce ține de amenajarea pădurilor.

Arcadie Capcelea, dr. habilitat, consultant senior, Banca Mondială, în contextul mangementului ecologic: tendințe, perspective și interrelații cu managementul forestier, a făcut referință la suportul Băncii Mondiale în domeniul pădurilor și schimbărilor climatice: obligațiunea de a majora finanțarea activităților ce abordează direct și indirect schimbările climatice de la 21 la 28%; reorientarea funcționării Fundației BioCarbon spre abordarea integrativă a managementului ecosistemelor naturale; asistența Băncii Mondiale pentru Republica Moldova în sectorul pădurilor: proiectele de sechestrare a carbonului, Programul FLEG, activitățile de adaptare la schimbările climatice cu implicarea activităților silvice; proiectul aflat în proces de formulare privind adaptarea la schimbările climatice ce va cuprinde un component special dedicat sectorului forestier.

Alexei Palancean, dr. habilitat, inginer-șef silvic, Agenția "Moldsilva", a vorbit despre scopul asigurării echilibrului ecologic și a integrității pădurilor fondului forestier. Astfel, începînd cu anul curent sunt interzise tăierile rase în pădurile de tip natural. Regenerarea acestora se va realiza prin aplicarea tratamentelor repetate, în baza regenerării naturale ori artificiale sub masiv din sămînță ori puieți, introducerea speciei principale de baza. În acest context, ICAS va asigura integrarea în planurile de dezvoltare strategică (amenajamente silvice etc.) a tehnologiilor recomandate.

În calitate de generalizare a lucrărilor simpozionului, Ion Cebanu, directorul general al Agenției „Moldsilva" a vorbit despre contribuția importantă a cercetărilor științifice în domeniul dezvoltării și promovării protecției mediului și silviculturii.

În această ordine de idei, de către conducerea Agenției „Moldsilva" au fost conferite certificate privind denumirea sectorului de pădure cu suprafaţa de 13,2 ha (teren preluat în fondul forestier de la Primăria Peresecina, raionul Orhei), plantat în cadrul proiectului „Conservarea Solurilor în Moldova" cu  numele „Arcadie Capcelea" și trupul de pădure amplasat în Ocolul Silvic Olăneşti, Întreprinderea pentru Silvicultură Tighina, suprafaţa 16,7 ha cu numele „Alexei Palancean".

 

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă

Contact: 022 277 288.

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 26.11.2022
   Total vizitatori - 3306242
 
Acces Rapid