Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Comunicare / Evenimente / Proiectele forestiere de Ziua Europei

Proiectele forestiere de Ziua Europei

16.05.2016   2936 
 

La 14 mai Republica Moldova a sărbătorit Ziua Europei. Cu această ocazie la Chişinău au fost organizate mai multe activități consacrate evenimentului. În acest context, pe parcursul întregii zile, în Grădina Publică "Ștefan cel Mare și Sfînt"a fost deschis „Orăşelul european 2016", care a întrunit misiuni diplomatice ale statelor membre Uniunii Europene în R. Moldova și prezentarea proiectelor realizate și implementate  în ţara noastră cu finanţare europeană.

 În rîndul proiectelor europene participante la eveniment a fost și Proiectul  ENPI FLEG II (Îmbunătățirea aplicarii și legislației forestiere și guvernării în cadrul Initiativei Politice Europene de Vecinătate), care desfășoară acțiuni în domeniul forestier în colaborare cu Agenția "Moldsilva", Institutul de Cercetări și Amenajări  Silvice și întreprinderile silvice subordonate.

 Astfel că, vizitatorii au avut posibilitatea să se informeze despre activitățile realizate în acest proiect și cele în curs de derulare, prin intermediul posterilor informative, pliantelor, dar și publicațiilor prezentate. La fel, au fost expuse și cîteva specii de material săditor de la pepiniera-pilot a Întreprinderii Silvice Teleneşti, care promovează și silvicultura energetică. În cadrul Proiectului ENPI FLEG II, această pepinieră beneficiază de susținere financiară în procesul de modernizare și dezvoltare.

Peste 40 de persoane interesate au participat la concursul "Cunoaște-ți pădurea". Rezolvarea unui test cu întrebări din silvicultură propus de reprezentanții proiectului ENPI FLEG II, Agenția "Moldsilva" și Antis Media, a asigurat cîstigarea unui set de cărti, publicații și stick-uri cu materiale informative pentru cei mai buni și ingenioși cunoscătorii ai informațiilor despre pădure, atît la nivel național cît și mondial. La fel, publicul larg a adresat întrebări și a purtat discuții cu reprezentanții proiectului, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. Astfel că, sectorul forestier devine important și manifestă interes major nu numai pentru instituțiile de resort și specialiști, dar și pentru populația R.Moldova.

 

 

Viorica Caciuc, serviciul de presă,

Contact: 022 277 260

 

 

 
 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 26.11.2022
   Total vizitatori - 3306247
 
Acces Rapid