печать

Comunicat de presă

21.11.2011   5123 
 
În contextul prevederilor Legii regnului animal şi Hotărîrii Guvernului din 25 iulie 2011 privind reglementarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2011-2012,  Agenţia „Moldsilva” a emis ordinul 188-p din 19.08.2011, care prevede organizarea vânătorii la mistreţ în perioada 20 noiembrie – 31 decembrie 2011. Vânătorii care deţin acest drept pot să participe la procesul de vânătoare în perioada menţionată conform procedurii legale. În ţara noastră sunt înregistraţi aproximativ 15 mii vânători amatori.
     Pentru sezonul curent, întreprinderile silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva” au propus pentru recoltare 625 de piese, din numărul total de 2050 mistreţi. În acest an, cele mai multe piese sunt admise pentru recoltare în Întreprinderea pentru silvicultură Tighina (inclusiv SRL Decoplac (Ocolul silvic Talmaza); Ocolul silvic Hîrbovăţ). De menţionat, că în sezonul de vânătoare 2010-2011 au fost propuse pentru recoltare 1009 de mistreţi, fiind recoltate doar 196 piese.
     Totodată, este necesar de menţionat, că vânatul la cerb-cu-pete, elan, căprior se interzice pe întreg sezonul, din motivul densităţii insuficiente a populaţiilor respective în pădurile Republicii Moldova.
 
 

   

   

Адрес:
2001 Кишинэу, БУЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 124
Тел:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Oбновлено: 23.05.2024
   Всего посетителей - 4490072
 
Быстрый доступ