печать
Главная / Коммуникация / Другие новости / Reforma instituționala a sectorului forestier din Republica Moldova.

Reforma instituționala a sectorului forestier din Republica Moldova.

29.03.2012   6100 
 

Republica Moldova parcurge o etapă importantă privind gospodarirea și utilizarea resurselor forestiere. Agenția “Moldsilva”, prin intermediul programului ENPI FLEG (Banca Mondiala, IUCN, ADA) anunță lansarea procesului de elaborare a strategiei de reformă instituțională a sectorului forestier din țara noastră. În acest proces vor fi antrenate organizațiile și instituțiile din domeniu inclusiv societatea civilă. Procesul de elaborare a strategiei, definește modul în care gospodărim, utilizăm si păstrăm pentru generațiile viitoare, această resursă valoroasă care este padurea.
  În scopul îndeplinirii prevederilor programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova “Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” pentru perioada 2009-2013 (Hotararea Parlamentului nr. 22 – XVIII) a Planului general de acțiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier (H.G. 739/17 iunie 2003) a Strategiei de reformă a administrației publice centrale (H.G. 1402/30 decembrie 2005) și în condițiile existenței unor probleme sistemice, se impune elaborarea și implementarea unor acțiuni urgente. Reformarea sectorului forestier din Republica Moldova este o necesitate stringentă ce reiese din noile realități social-economice, obiective strategice și în concordanță cu schimbările care au loc în întreaga sferă social-economică din țară, în scopul conservării și dezvoltării durabile a fondului forestier, promovarea unui management eficient, contribuind astfel la dezvoltarea localităților rurale, reducerea săraciei, asigurarea echilibrului ecologic, ameliorarea peisajului național și a condițiilor de trai și în general la dezvoltarea durabila a Republicii Moldova.

Acțiunea de reformare cuprinde instituirea unui sistem modern și eficient al administrației publice centrale, în conformitate cu principiile de bună guvernare din țările membre ale Uniunii Europene și Consiliului Europei. Elaborarea, adoptarea și implementarea reformei instituționale a sectorului forestier ce vor contribui nemijlocit la asigurarea dezvoltării durabile a pădurilor și altor terenuri cu vegetație forestieră, eficientizarea procesului de gospodărire a fondului forestier și cinegetic, valorificarea rațională a produselor și serviciilor forestiere, optimizarea utilizării resurselor umane și material din administrarea, exploatarea și prelucrarea lemnului în scopul ridicării calității produselor și serviciilor, stopării corupției și a altor fenomene negative din activitatea sectorului forestier național inclusiv reabilitarea și ridicarea prestigiului, imaginii sociale a profesiei de silvicultor și formarea constiinței eco-forestiere.

Strategia de reformă instituțională a sectorului forestier din Republica Moldova va fi realizată într-un mod deschis și transparent în decursul a trei luni, toti cei interesati fiind invitați să trimită propuneri sau puncte de vedere grupului de lucru constituit la nivelul Agenției “Moldsilva” privind urmatoarele domenii: (1) cadrul instituțional, (2) managementul forestier și amenajarea pădurilor, (3) produse și servicii forestiere, (4) management financiar, (5) resurse umane, cercetare, educație, și (6) conservarea biodiversității, mediu. Propunerile vor fi colectate, analizate și vor fi parte componentă a strategiei. În cadrul acestui proces vor fi organizate ateliere de lucru la care vor partcipa experți din domenii enunțate mai sus.

Rezultatele vor fi publicate în vederea revizuirii și îmbunatațirii lor. La sfîrșitul acestui proces, Guvernului va fi propus un program de reformă instituțională a sectorului forestier prin care să se implementeze obiectivele strategice care îi revin.


 
 

   

   

Адрес:
2001 Кишинэу, БУЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 124
Тел:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Oбновлено: 23.05.2024
   Всего посетителей - 4490156
 
Быстрый доступ