Home    Contact    Subdivisions    Întreprinderile silvice          
print
Home / Activities / Forest Use / Non-forest timber products

Produse nelemnoase

 

 

 

 

Valoarea produselor nelemnoase ale pădurii (PNP) este în creştere continuă. După datele FAO (2005), această valoare a atins nivelul de circa 4,7 miliarde dolari americani şi constituia mai mult de 50% din venitul forestier. Recoltarea/colectarea produselor nelemnoase ale pădurii (fructe, pomuşoare, plante medicinale etc.) este o direcţie importantă în structura activităţilor întreprinse de entităţile subordonate Agenţiei „Moldsilva". Volumele de recoltare/colectare, prelucrare şi realizare a produselor nelemnoase ale pădurii variază, în funcţie de factorii de mediu şi cerinţele pieţii de desfacere. Volumul PNP colectate/recoltate în perioada 2009-2017 şi valoarea comercială a acestora sunt expuse în tabelul 17.

 Tabelul 17. Recoltarea/colectarea produselor nelemnoase ale pădurii în perioada 2012-2022 

 

Denumirea P.N.P. Unitatea de măsură  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fructe și pomușoare tone 501,8 947 735,6 761,6 350,1 270,5 531,8 573,1 595,9 551,7 291,2
Plante medicinale tone 60,6 92,7 66,2 56,5 70,6 40,7 59,4 45,8 48,9 68,8 42,7
Miere de albini      tone 2,8 4,5 4,3 4,8 3,7 4,5 4,8 4,9 1,6 4,9 4,8
Melci de viță de vie tone 0,8 0,5 0,5 2,9 1,3 - - - - - -
Pește tone - 8,4 0,7 2,3 1 5,2 1,3 1,8 - - 1,7


     Determinarea potențialului de creștere a PNP pe tipuri, specii și localizarea lor în cadrul lucrărilor de amenajare silvică, cartarea acestora. Stabilirea pragurilor limită de recoltare.Pentru ameliorarea situației în domeniul recoltării, colectării şi comercializării PNP este necesar de a efectua:

  •      Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului normativ de gospodărire și utilizare a PNP.
  •      Efectuarea studiilor de marketing în domeniul PNP.
  •     Dezvoltarea bazei tehnico-materiale necesare recoltării şi comercializării PNP.
  •     Pregătirea cadrelor şi a personalului tehnologic în domeniul recoltărilor și prelucrărilor PNP.
  •      Crearea și consolidarea structurii organizaționale în domeniul PNP.

 

 

 

   

   

Address:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Phone:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Updated: 23.05.2024
   Total visits - 4478533
 
Quick Access