Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Fondul forestier național / Resursele forestiere

Resursele forestiere

 

Actualmente, fondul forestier naţional constituie 12,7% din teritoriul ţării (tabelul 1). Majoritatea terenurilor acoperite cu păduri (87,2%) se află în proprietatea statului, restul fiind deţinute de primării (12,2%) şi doar 0,6% - de proprietari privaţi. Deşi are o participarea relativ nesemnificativă, fondul forestier, proprietate privată, este în continuă creştere.

Tabelul 1. Structura fondului forestier naţional conform Cadastrului funciar general

Dispersarea şi fragmentarea resurselor forestiere, repartizarea lor neuniformă pe teritoriul ţării constituie un factor negativ pentru exercitarea influențelor eco-protective benefice asupra mediului înconjurător, crearea condiţiilor confortabile de trai pentru populație şi asigurarea cu produse lemnoase şi nelemnoase. 

Pădurile aflate în gestiunea unităţilor administrativ-teritoriale (54,5 mii ha sau 13% din fondul forestier naţional) sunt încadrate în categoria pădurilor de protecţie a terenurilor şi solurilor, precum şi de protecţie contra factorilor climatici şi industriali dăunători.

Caracteristica generală actuală a pădurilor comunale şi private:

·         trupuri mici dispersate în extravilanul localităţilor rurale şi urbane;

·         au drept specie de bază salcâmul;

·         regimul silvic se respectă parţial;

·         doar pentru circa 15% se dispune de proiecte de amenajament silvic;

·         măsurile de îngrijire şi conducere se aplică de la caz la caz, cu întârzieri;

·         sunt afectate de păşunat şi tăieri ilicite, poluare cu deşeuri etc. Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier include:

·         perdele forestiere de protecţie amplasate pe terenurile agricole şi în zonele de protecţie a râurilor şi bazinelor acvatice;

·         perdele forestiere de protecţie şi plantaţiile de arbori şi arbuşti situate de-a lungul căilor de comunicaţie;

·         grupuri de arbori şi arborii aparte din perimetrul oraşelor şi localităţilor.

·         Republica Moldova dispune de 49,1 mii ha vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, exprimată prin 29,8 mii ha perdele forestiere de protecţie (a câmpurilor agricole, drumurilor, râurilor şi bazinelor acvatice etc.) şi 19,2 mii ha - alte tipuri de vegetaţie forestieră.

Majoritatea terenurilor cu vegetaţie forestieră nu sunt amenajate şi gospodărite în baza unor proiecte şi planuri justificate şi argumentate. Gospodărirea se face cu încălcări ale tehnologiilor silvice şi respectării exigenţelor ecologice şi silvice.

 

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 01.12.2023
   Total vizitatori - 4139038
 
Acces Rapid