Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Activităţi / Paza fondului forestier

Paza fondului forestier

 

Paza pădurilor constituie una dintre sarcinile primordiale ale gospodăririi durabile a fondului forestier (articolele 12 ş i 56 ale Codului silvic). În condiţiile Moldovei, cu resurse forestiere limitate  și o presiune continuă asupra ecosistemelor silvice şi a biodiversităţii lor, paza pădurilor devine un imperativ pentru întreaga societate. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, autoritatea silvică centrală (Agenţia „Moldsilva") asigură paza fondului forestier gestionat împotriva tăierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradărilor, incendiilor, pășunatului neautorizat al vitelor, braconajului şi altor acţiuni dăunătoare prin intermediul personalului serviciului silvic (serviciul silvic al autorităţii silvice centrale şi serviciile silvice ale unităţilor silvice subordonate). Nemijlocit, la efectuarea pazei fondului forestier gestionat de către Agenţia "Moldsilva", sunt încadraţi peste 1500 de specialişti (pădurari, maiştri silvici, cinegeticieni, pădurari de vânătoare, inspectori ai gărzii forestiere etc.).

În rezultatul măsurilor întreprinse pe întreaga perioadă de referinţă au fost efectuate mai multe raiduri, controale operative, revizii de către colaboratorii silvici și au fost întocmite 3224 procese-verbale de constatare a contravenţiilor cu caracter silvic, inclusiv 1578 procese-verbale, vizând cazurile de tăieri ilicite (tabelul 12). Ca rezultat, volumul masei lemnoase ilicite a fost estimat la 14,3 mii m³, iar suma prejudiciului cauzat constituie circa 1 milion 880 mii lei. Prejudicii serioase sectorului forestier sunt aduse de păşunat, şi în special cel ilegal. Majorarea şeptelului de vite în sectorul privat a generat o criză acută de păşuni. Fondul de păşuni existente, majoritar degradate, de productivitate inferioară, neameliorate nu poate satisface cerinţele crescânde ale sectorului animalier. La capitolul păşunat ilicit, în urma reviziilor şi controalelor, au fost întocmite 341procese-verbale pe diverse cazuri de nerespectare a legislației, care au adus un prejudiciu de 481,6 mii lei. Totodată, un număr de 325 procese-verbale de constatare a altor cazuri de încălcare a legislaţiei silvice au fost întocmite, cu un prejudiciu estimat la peste 2 milioane lei. Totodată, un număr de 325 procese-verbale de constatare a altor cazuri de încălcare a legislaţiei silvice au fost întocmite, cu un prejudiciu estimat la peste 2 milioane lei.

                               Tabelul 12. Starea pazei pădurilor gestionate de către Agenția "Moldsilva"

 

Nr. Denumirea indicatorilor Unitatea Anii de referință
2013 2014 2015 2016 2021 2022
I.                   Tăieri ilicite
1.1 Volumul total al tăierilor ilicite mii m3  3,6 2,5 8,2 3,00 1,98 2,4
1.2 Volumul tăierilor la 1000ha suprafață acoperita cu păduri m3/1000ha 10,1 7,6 25,2 9,00 6,0 7,1
1.3 Gradul de depistare a tăierilor ilicite % 90,0 63,1 31,6 7,77 42 43
1.4 Numărul de procese verbale cazuri 570 427 581 612 230 455
1.5 Suma prejudiciului cauzat mii lei 497,3 557,1 833,6 1090,4 323,9 634,1
II.                Pășunat neautorizat
2.1 Numărul de procese- verbale cazuri 156 67 118 142 17 14
Suma prejudiciului cauzat mii lei 139,2 96,8 245,6 79,5 48,2 33,6
III.             Alte tipuri de contravenții silvice
3.1 Numărul de procese-verbale cazuri 122 92 91 109 42 34
Suma prejudiciului cauzat mii lei 252,6 1075,1 716,8 105,2 387,7 87,5

În fondul forestier gestionat de Agenţia "Moldsilva" sistemul de evidenţă a recoltării masei lemnoase şi a tăierilor ilicite este verificat cu strictețe. Intervenţiile în arborete sunt realizate în baza amenajamentelor silvice, precum şi reieșind din starea reală a arboretelor. Pentru pădurile gestionate de primării evidenţele silvice sunt mult mai reduse, având un grad înalt de incertitudine. Totodată, este necesar de menţionat că Inspectoratul Ecologic de Stat, în procesul implementării prevederilor art. 40 al Legii privind protecţia mediului şi art. 22 al Codului silvic, totuşi dispune de o evidenţă a volumelor recoltate legal, precum şi a celor ilicite.

 

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 21.02.2024
   Total vizitatori - 4296046
 
Acces Rapid