Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Activităţi / Valorificarea pădurii / Produse lemnoase

Volumul masei lemnoase recoltat

Volumul masei lemnoase recoltat
Masa lemnoasă recoltată în rezultatul aplicării lucrărilor silvotehnice 2021
Informaţia cu privire la stocurile lemnului de lucru şi lemnului de foc la zi, cu specificarea pe entităţi silvice
Masa lemnoasă recoltată în rezultatul aplicării lucrărilor silvotehnice 2022
 

Recoltarea masei lemnoase din pădurile Republicii Moldova (întru respectarea art. 33-36 ale Codului silvic) se realizează în procesul tăierilor de produse secundare (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă), tăierilor de produse principale (tăieri de regenerare, conservare, de igienă rase) şi de reconstrucţie ecologică. Volumele realizate în perioada 2009-2020 sunt expuse în tabelul 1

 Tabelul 1. Volumul masei lemnoase recoltat în fondul forestier gestionat de Agenţia „Moldsilva”

 

Nr.
d/o 

Anii de referinţă 

Volumul de masă lemnoasă recoltat, mii m3

 

 

Total 

Inclusiv volumul realizabil 

Inclusiv:

 

 

 

 

Lemn de lucru 

Lemn de foc (inclusiv nuiele, crăci, ramuri) 

1                

2009

410,6

389,5

36,3

353,2

2                    

2010

434,6

413,9

35,4

378,5

3                    

2011

495,3

471,6

33,9

437,7

4

2012

548,5

521,7

31,7

490,0

5

2013

577,7

551,3

29,9

521,4

6

2014

588,6

561,3

25,6

535,7

7

2015

566,4

537,7

28,3

509,4

8

2016

576,0

542,7

50,3

492,4

9

2017

591,1

552,5

46,2

455,6

10 2018 589,9 552,7 46,9 505.8
11 2019 560,1 524,2 44,2 480,1
12 2020 533,6 496,2 44,5 451,7
13 2021 508 470,7 37 433,7
14 2022 603,5 560,3 60,6 499,7

 

Este necesar de menţionat că recoltarea volumelor respective n-a afectat starea fondului forestier naţional, deoarece suprafeţele parcurse cu tăieri de produse principale au fost cuprinse în întregime cu lucrări de regenerare a pădurilor. 

Deficitul resurselor energetice pe teritoriul Republicii Moldova este un factor limitativ în diversificarea activităţilor economice şi de consum ale gospodăriilor casnice. Totodată, consumul şi utilizarea surselor energetice pe gospodării individuale constituie un indicator elocvent al nivelului de trai al populaţiei. Datele unor studii relevă că în calitate de combustibil în gospodăriile casnice se utilizează cel mai mult gazul (inclusiv în butelii) şi lemnul de foc, mai puţin alte surse energetice. Astfel, potrivit datelor studiilor respective, circa 85% din populaţie cel mai des pentru pregătirea hranei utilizează gazul, 38% – lemnul de foc şi 21,5% – resturi vegetale (floarea-soarelui, porumb etc.). La încălzirea locuinţelor cel mai des este utilizat lemnul de foc – 72%, urmând cărbunele – 31% şi gazul – 26%. Pentru încălzirea apei, circa 52% utilizează lemnul în acest scop, 49% – gazul şi 19,7% – resturile vegetale, fiecare a zecea gospodărie (11%) – cărbune, iar 14% – electricitate (tabelul 2).

 

Tabelul 2. Utilizarea tipurilor de combustibil pentru necesităţile vitale ale gospodăriilor individuale

 

Categoriile de necesităţi

Tipurile de combustibil utilizat în gospodăriile individuale, %

Masă lemnoasă

Gaz

Resturi vegetale

Cărbune

Energie electrică

Alte surse

Pregătirea hranei

7,5

84,9

21,5

8,4

3,6

2,0

Încălzirea locuinţei

2,2

26,2

17,9

31,3

2,0

2,0

Încălzirea apei

1,6

49,2

19,7

10,9

14,1

1,2

Pregătirea hranei

7,5

84,9

21,5

8,4

3,6

2,0

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 17.04.2024
   Total vizitatori - 4409002
 
Acces Rapid