Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Activităţi / Valorificarea pădurii / Prelucrarea lemnului

Prelucrarea lemnului

 

 Lemnul recoltat de către întreprinderile pentru silvicultură este realizat populaţiei, agenţilor economici şi/sau se prelucrează nemijlocit la secţiile specializate din cadrul entităților subordonate. În aceste scopuri, în ramura silvică există peste 30 secţii/sectoare de debitare şi prelucrare a lemnului de diferite capacităţi, precum şi instalaţii de uscare. Volumul mediu prelucrat anual de către întreprinderile pentru silvicultură constituie circa 12 mii m3 masă lemnoasă. Randamentul de folosire a capacităţii de producere este influenţat de cererea limitată la masa lemnoasă prelucrată, de calitatea joasă a materiei prime, capacitatea redusă de cumpărare a populaţiei din Republica Moldova.
 Tipurile principale de produse obţinute în rezultatul prelucrării sunt: piese de parchet, cherestea, semifabricate tăiate, şipca pentru gard, mangal etc. În total se produc peste 20 tipuri de articole din lemn şi mărfuri de larg consum (tabelul 1).

   Tabelul 1. Volumul mărfurilor principale produse de către entitățile subordonate Agenţiei „Moldsilva" în perioada 2012-2023 

 

Denumirea articolelor  Unitatea de măsură  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   2023  
Prelucrarea masei lemnoase, total mii m3 13,4 13,8 12,5 13,3  13,0  12,1 13,15 11,27 11,68 14,5 11.16 10.14
Piese de parchet mii m2 2,9 1,3 2,2 1,2 6 0,35 - - - 0,33 - 1.27
Semifabricate tăiate m3 730 440 530 791 489 813 823 696 548 617 864 901
Cherestea mii m3 2,5 3,2 3 2,3  2,4 3,2 3,7 3,2 2,9 4,3

3.9

3.5
Şipcă pentru gard mii m3 0,6 0,3 0,3 0,22 0,26 0,18 0,16 0,28 0,55 0,59 0.2 0.05
Lăzi mii buc. 1,5 - - 0,2   - - - - - - -
Mangal tone 84 77 62 130 70,5 3,7 - - - 40,7 21.7 26.4
Ţăruşi de vie mii buc. 147,4 416,1 550 1038 1660 734 1030 639 264 528 324 166
Palete mii buc. 2,7 2,1 0,1 0,1 - - - - 40 12    
Obiecte împletite din lozie mii lei 128 200 97 3,6 77,3 - 38,2 20,2 - 1,2 - -
Realizarea producţiei fabricate din lemn şi mărfurilor de larg consum (în preţuri curente) mii lei 15017 17685 15476 18952 19534 19435 21977 19151 19730 22751 21768 22532

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.06.2024
   Total vizitatori - 4551635
 
Acces Rapid