Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Cooperare / Conservarea solurilor

Proiectul „Conservarea solurilor în Moldova”

 

Descrierea generală a proiectului 

 Data lansării oficiale a proiectului „Conservarea solurilor în Moldova” (PCSM) este 01 octombrie 2002. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la reabilitarea şi conservarea solurilor prin împădurirea a 20,3 mii ha de terenuri, aflate în proces de degradare, iar drept scop major - contribuirea la implementarea prevederilor Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (CCNUSC, 1992), precum şi a mecanismelor Protocolului de la Kyoto (1997).

Proiectul PCSM va fi implementat şi finanţat din mijloacele Agenţiei „Moldsilva”, suma investiţiilor necesare de alocat constituie circa 19 milioane dolari SUA (pentru primii 20 ani: efectuarea lucrărilor de plantare, îngrijire, completare, menţinere, pază etc.), din care circa 80% revin pentru primii 5 ani. În calitate de deţinători ai terenurilor sunt 383 de primării şi 23 de întreprinderi silvice din toate structurile teritorial-administrative ale ţării, cu excepţia Transnistriei.

Proiectul dat va demonstra eficacitatea măsurilor de împădurire a terenurilor degradate şi de gospodărire în regim de conservare şi utilizare durabilă a pădurilor existente şi a celor nou-create, implicând și un efect economic pozitiv, în principal prin valorificarea masei lemnoase recoltate în urma aplicării lucrărilor şi tratamentelor silvicul-turale, precum şi a produselor nelemnoase ale pădurii. Aprovizionarea suplimentară cu masă lemnoasă a populaţiei din zonele rurale va avea un impact benefic şi asupra stării generale a fondului forestier, inclusiv asupra conservării diversităţii biologice în ansamblu, datorită diminuării presiunii exercitate prin tăieri ilicite, păşunat etc.

Principala activitate a proiectului, plantarea culturilor silvice, este aproape finalizată. Astfel, în perioada 2002-2006 au fost deja plantată toată suprafaţa PCSM. În prezent sunt realizate lucrări de îngrijire şi de completare/reparare a culturilor silvice respective, inclusiv în contextul ameliorării/conservării biodiversităţii.

Pe lângă produsele forestiere recoltate, reducerea netă a emisiilor de CO2e în atmosferă în prima perioadă de 20 de ani va constitui 3,6 milioane tone, din care 1,9 milioane tone sunt deja contractate de Fondurile Băncii Mondiale:

  Acordul cu Fondul Prototip de Carbon - procurarea a 1,3 milioane tone;

  Acordul cu Fondul BioCarbon - procurarea a 0,6 milioane tone;

În conformitate cu prevederile acordurilor cu Fondul Prototipului de Carbon și Fondul BioCarbon ale Băncii Mondiale, Agenţia „Moldsilva”, în perioada 2004-2009, a raportat reduceri de emisii în volum de circa 515 mii tCO2e. Repartiţia mijloacelor financiare pe unităţi silvice se efectuează reieşind din participarea cantitativă (suprafaţa culturi­lor silvice) şi calitativă (speciile plantate, fertilitatea solurilor, clasa de producţie prognozată a culturilor silvice etc.) în cadrul PCSM. Alocarea nemijlocită este realizată conform deciziei Comitetului de Supraveghere (reprezentanţi: Parlament, Guvern, Ministerul Mediului, Ministerul Finanţelor, Agenţia „Moldsilva”). Mijloacele respective sunt utilizate pentru menţinerea culturilor silvice plantate în cadrul proiectului, dotarea unităţilor silvice cu tehnica necesară pentru îndeplinirea lucrărilor de împădurire/regenerare, pentru replicarea experienţelor de împădurire etc.

 Beneficii în cadrul proiectului 

Beneficiile generale de la proiectul „Conservarea solurilor în Moldova” au aspecte, atât social-economice, cât şi ecologice:

  creşterea suprafeţelor ocupate cu vegetaţie forestieră (proiectul are o pondere de 15% din sarcina de plantare pe perioada 2003-2020);

  reincluderea în circuitul general productiv a 20,3 mii ha terenuri degradate;

  reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice prin sechestrarea carbonului şi reducerea concentraţiilor gazelor cu efect de seră (volumul total CO2 sechestrat în primii 20 ani va constitui 4,3 mln tone, inclusiv net - 3,6 mln tone);

  obţinerea mijloacelor financiare de la realizarea reducerilor de emisii - volumul contractat pentru perioada 2004-2017 constituie 1,9 mln tone CO2 în sumă de circa 7 mln dolari SUA;

  asigurarea necesităţilor populaţiei rurale cu produse lemnoase (circa 70 mii m3 creşteri medii anuale) şi nelemnoase (vânătoare, plante medicinale, apicultură etc.);

  contribuirea la ameliorarea biodiversităţii;

  diminuarea proceselor erozionale, consolidarea formelor de relief, ameliorarea factorilor de mediu, cu efecte directe asupra sănătăţii populaţiei şi securităţii ecologice a ţării;

  crearea locurilor suplimentare de muncă (temporare şi permanente).

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.06.2024
   Total vizitatori - 4551774
 
Acces Rapid