Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare
Prima / Cooperare / Dezvoltarea pădurilor comunale

Proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”

 

Descrierea generală a proiectului  

Agenţia „Moldsilva” în colaborare cu Fondul BioCarbon, a iniţiat un proiect nou cu denumirea „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” (PDSFCM). Scopul activităţii proiectului este de a crea păduri noi comunale pe o suprafaţă de 9,4 mii ha, prin împădurirea terenurilor erodate şi neproductive, sechestrarea carbonului şi reducerea concentraţiilor gazelor cu efect de seră, îmbunătăţirea resurselor forestiere regionale şi locale, aprovizionarea suplimentară cu masă lemnoasă şi dezvoltarea bazei pentru dezvoltarea durabilă locală/regională. Volumul investiţiilor necesare pentru implementarea proiectului în perioada 2006-2036 este estimat la 27 milioane dolari SUA. Această sumă va fi asigurată de către Agenţia „Moldsilva” şi de către 289 comunităţi participante la proiect.

Din suprafaţa totală prevăzută pentru împădurire în cadrul proiectului 8,9 mii ha (94,4%) sunt deţinute de primării, iar 0,5 mii ha (5,6%) - de alţi deţinători. Sectoarele proiectului se află în raza de activitate a 21 întreprinderi silvice cu care primăriile participante la proiect au încheiat contracte bilaterale de colaborare în domeniul ameliorării și conservării terenurilor degradate prin împădurire. Durata acestor contracte este de 5-10 ani. După expirarea acțiunii contractelor activităţile de management forestier vor fi asigurate de către primării.

 

 Activităţile efectuate în cadrul proiectului 

Plantarea culturilor silvice în cadrul proiectului PDSFCM a fost efectuată în perioada 2006 -2009. Actualmente sunt realizate lucrări de îngrijire şi de completare/reparare a culturilor silvice respective, inclusiv în contextul ameliorării/conservării biodiversităţii.

În contextul asigurării obligaţiunilor stabilite, Agenţia „Moldsilva” a organizat în perioada iunie-octombrie 2010 o verificare integrală a culturilor silvice plantate în cadrul PDSFCM. În rezultat s-a obţinut o informaţie veridică privind starea acestora la moment, constatându-se că majoritatea culturilor silvice incluse în Acordul cu BCF sunt într-o stare satisfăcătoare. Astfel, din suprafaţa totală a proiectului 901,5 ha (9,6%) sunt culturi silvice trecute în starea de masiv, 4327,9 ha (45,9%) reprezintă culturile silvice cu reuşita de peste 71%, 2745,9 ha (29,1%) reprezintă culturile silvice cu reuşita de 51-70%, iar 1454,6 ha (15,4%) - culturi silvice cu reu ţ ita sub 50%. La acest capitol este necesar de menţionat, că situaţia respectivă a fost condiţionată în special de condițiile climaterice nefavorabile din ultimii ani (secetele aspre din 2007 şi 2008; inundaţiile din 2008 şi 2010).

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 20.06.2024
   Total vizitatori - 4551772
 
Acces Rapid