Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
imprimare

Rezervaţia Naturală CODRII

 

ISTORIA CREĂRII REZERVAŢIEI „CODRII”

 În anul 1926 Membrii Societăţii Experimentatorilor şi Iubitorilor Naturii din Basarabia au propus spre rezervare 13 sectoare valoroase de pădure, printre care şi pădurea Lozova – Căpriana. Aceste obiecte au fost declarate monumente ale naturii Basarabiei prin Hotărârea Consiliului de Miniştri a României din 19 iulie 1937.

Activitatea de ocrotire a naturii a continuat prin concursul membrilor Comisiei ocrotirii naturii, creată la 15 aprilie 1946 în cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a fostei URSS.

La 27 septembrie 1971 s-a creat prima rezervaţie silvică de Stat „Codrii” cu scopul protejării în stare naturală a landşaftului silvic tipic părţii centrale a Republicii Moldova cu tot complexul natural şi suprafaţa totală de 2740 ha cu evidenţierea zonei strict protejate de 723 ha. Responsabil de efectuarea cercetărilor ştiinţifice pe teritoriul rezervaţiei fiind Academia de Ştiinţe al RSS Moldoveneşti.

În perioada anilor 1971-81 suprafaţa rezervaţiei cunoaşte modificări esenţiale în sensul extinderii ei. Astfel în 1975 au fost alipite 2272 ha de păduri din Ocolul Silvic Lozova al Gospodăriei Silvice de Stat Străşeni. În rezultat teritoriul rezervaţiei se extinde până la 5009 ha.

 CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

În această perioadă au fost puse bazele unor vaste cercetări ştiinţifice, efectuate conform Regulamentului existent, prin concursul specialiştilor rezervaţiei şi ai instituţiilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe din Moldova: Grădina Botanică (Institut), Institutul de Zoologie, Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Hidrologie „N.Dimo”, Institutul de Geografie, Catedra de Botanică a Universităţii de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol.

A fost adoptat programul complex de cercetări ştiinţifice pe perioada 1972-1975. În rezultatul acestor lucrări au fost evidenţiate principalele elemente landşaftologice, descrise solurile rezervaţiei, au fost efectuate cercetări hidrometeorologice, s-a stabilit componenţa de specii a lumii vegetale şi animale.

Începând cu anul 1977 a fost inventariată reţeaua hidrografică. Au apărut primele ediţii ale Analelor Naturii unde erau incluse rezultatele cercetărilor.

 Structura administrativă

Activitatea rezervaţiei este condusă de către director prin două organe consultative: Consiliul administrativ şi Consiliul ştiinţific.

Structura administrativă a rezervaţiei include:

  •  secţia de ştiinţă, care evaluează patrimoniul natural şi asigură conservarea genofondului animal şi vegetal;
  •  secţia de pază şi silvicultură, responsabilă de respectarea regimului de rezervaţie realizat de serviciul silvic. Pădurarii au în subordine fiecare cca 500 ha de pădure a zonelor strict protejate şi de tampon. Ei se află în contact permanent cu ecosistemele forestiere, exercită variate funcţii, inclusiv de investigaţie ştiinţifică de teren;
  • secţia economico-administrativă asigură coordonarea şi realizarea activităţii economico-financiare şi administrative a rezervaţiei.

  Teritoriul rezervației

Teritoriul rezervaţiei este delimitat în trei zone funcţionale:

zona strict protejată- care are o suprafaţă de 720 ha şi constituie nucleul rezervaţiei. Ea cuprinde sectoarele cu habitatele speciilor de animale şi plante rare cu valoare universală din punctul de vedere al ştiinţei şi al conservării lor. În limitele acestei zone se interzice orice gen de activitate, cu excepţia cercetărilor ştiinţifice şi de protecţie. Aici omul este un simplu observator. El nu influenţează în nici un fel procesele naturale. E zona cercetărilor;

zona de tampon - cu o suprafaţă de 4 455,8 ha care înconjoară zona strict protejată, îndeplinind funcţia de limitare a impactului activităţii umane. Ea reprezintă formaţiuni silvice asemănătoare cu cele pe care le înconjoară, însă necesită reconstrucţii ecologice, ştiinţific argumentate, în vederea dezvoltării fireşti a ecosistemelor naturale;

zona de tranziţie - cu o suprafaţă de 12 300 ha, care cuprinde teritorii cu o rază de până la 2 km în jurul zonelor de tampon şi reprezintă masive agricole private sau publice. În această zonă se permit toate genurile de activitate economică care nu contravin specificului ecosistemelor naturale.

Rezervatia "Codrii", R.Moldova, r-ul Straseni, com. Lozova MD-3721,

tel:  (0-237)47-386

fax: (0-237)47-206

e-mail: codrii@moldsilva.gov.md  

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4478711
 
Acces Rapid