Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
 

Întreprinderea de Stat pentru silvicultură Chişinău a fost  fondată în anul 1960 și este amplasată în centrul republucii Moldova, pe teritoriul a 4 raioane administrative: Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Strășeni și Mun. Chișinău . Suprafaţa  terenului fondului foristier gestionat este de 16653,77ha, inclusiv 14894,1 ha acoperită cu pădure.

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii pentru  silvicultură  Chişinău  sunt:

  • administrarea şi gestionarea fondurilor forestier şi cinegetic, precum şi altor obiecte ce constituie patrimonial aflat în gestiunea "Întreprinderii";
  • paza pădurilor gestionate împotriva tăierilor ilicite de arbori, furturilor, distrugerilor, incendierii, păşunatului ilicit şi a altor acţiuni păgubitoare;
  •  asigurarea valorificării raţionale a produselor şi serviciilor forestiere prin aplicarea tehnologiilor moderne şi raţionale de recoltare;
  •   asigurarea creşterii, recoltării şi realizării materialului forestier de reproducere;
  • plantarea şi îngrijirea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor şi bazinelor acvatice pe baze contractuale cu proprietarii şi gestionarii acestora;
  •  comercializarea produselor şi serviciilor forestiere;
  • restabilirea biocenozelor silvice autohtone prin reconstrucţia ecologică, ș.a.

 Unele din principalele componente ale complexului de acțiuni destinate promovării practicilor agro-silvice implimentate sunt încadrate în Proiectele internaționale * Conservarea solurilor în Moldova (PCSM), *Dezvoltarea sectorului forestier comunal* (PDSFC) și grantul *Dezvoltarea pădurilor comunale* (PDPC) acordat de Guvernul Japonia și Proiectului P118518 „Agricultura competitivă în Moldova", care se implimentează în ramura silvică, inclusiv și în Întreprinderea de stat pentru silvicultură Chișinău.

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4478579
 
Acces Rapid