Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
 

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Nisporeni-Silva" este o entitate importantă în structura Agenţiei „Moldsilva".Pădurile gestionate de ÎSS "Nisporeni-Silva" reprezintă un masiv silvic compact, fiind de tipul pădurilor de foioase din zona centrală a Europei. Suprafaţa administrată este situată în zona podişului Moldovei centrale a părţii de vest a Republicii Moldova şi se întinde pe teritoriul administrativ a trei raioane: Nisporeni - 11881,36 ha; Străşeni - 1132,3 ha; Hînceşti -857,76 ha. Astfel, ÎSS „Nisporeni-Silva" administrează o suprafaţă a fondului forestier de 13681,41 hectare proprietate a statului, din care 13298,7 ha - suprafaţă acoperită cu păduri. În raport cu funcţiile social-economice atribuite, pădurile întreprinderii sînt încadrate în grupa I: "Păduri cu funcţii speciale de protecţie", ceea ce înseamnă: păduri pentru protecţia apelor; păduri pentru protecţia terenurilor şi solurilor; păduri cu funcţii de recreere; păduri de interes ştiinţific.

  • Provenienţa: 63% - din lăstari, 27% - din plantaţii, 10% - din sămînţă.
  • Speciile: salcîm - 26%; gorun - 15%; frasin - 11%; carpen - 10%, tei - 9%; stejar - 7%; stejar pufos - 3%; răşinoase - 1%; diverse tari - 14%; diverse moi - 4%.
  • Masa lemnoasă pe picior totală: 1762879 m3;
  • Creşterea medie anuală: 53799 m3;
  • Vîrsta medie a arboretelor: 51 de ani;
  • Volumul de masă lemnoasă posibil de recoltat anual: 26 mii m3 , dintre care: 17 mii m3 - produse principale, 4 mii m3 - produse secundare, 5 mii m3 - produse igienă;
  • Volumul comercial actual: 27 mii m3 pe an.

Structura organizatorică şi funcţională a ÎSS „Nisporeni-Silva" este următoarea: 4 ocoale silvice; 12 sectoare silvice; 46 cantoane silvice; 1 parc de maşini şi tractoare; 1 secţie de exploatare a lemnului şi o pepinieră silvică.

Numărul total de posturi este de 141, din care: 43 TESA şi 98 muncitori permanenţi. Mai sînt implicaţi în activităţi circa 60-70 de muncitori sezonieri.

Ponderea pădurilor în suprafaţa totală a raionului Nisporeni: 21 %.

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4478652
 
Acces Rapid