Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
 

Întreprinderea pentru ilvicultură Soroca a fost fondată în anul 1944 și este situată în zona de nord a țării. Mai tîrziu trecînd prin mai multe etape de reorganizare în februarie 1993 întreprinderea a fost înregistrată  sub denumirea de Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca.

Actual în structura întreprinderii sunt patru ocoale silvice cu 39 de cantoane cuprinzînd patru raioane administrative:

  • Ocolul silvic Soroca 3192 ha;
  • Ocolul silvic Șolcani 3548 ha;
  • Ocolul silvic Cuhurești 5766 ha;
  • Ocolul silvic Florești 2202 ha.

Întreprinderea este condusă de către  Gherasimov Roman- director și Pînzaru Mihail -inginer șef în silvicultură fiind subordonată Agenției  "Moldsilva".

Activitatea întreprinderii este axată pe 4 direcții principale de activitate:

1.      Silvicultura și exploatarea forestieră;

2.      Servicii anexe silviculturii exploatărilor forestiere;

3.      Prelucrarea brută a lemnului și impregnarea lemnului;

4.      Comerțul cu ridicata a materialelor lemnoase.

La nivel de întreprindere structura arboretelor se caracterizează prin următorii indici:

Volumul lemnos anual total este de 1694880m3 corespunzător unui volum mediu la ha de 110m3 realizat în vîrstă de 66 ani, clasa de producție medie 4, creșterea curentă medie 3,6 m3/an și consistența medie 0,7. Sunt înregistrate 39 specii de arbori. Participarea mai mare o are gorunul 30%, stejaul 10%, salcîm 12%, frasin 9%, carpen 10% , tei 9% diverse 20%.

Întreprinderea dispune de o pepinieră silvică în care se produc anual peste un milion de puieți de diferite specii necesare lucrărilor de împădurire.

Cinegetica este ştiinţa care studiază biologia şi ocrotirea vânatului, precum şi tehnica gospodăririi şi valorificării acestuia

   Întreprindera de stat pentru silvicultură Soroca are în gestiune peste 15.000 ha de păduri si terenuri agricole. În care putem întîlnî mai mulți reprezentanți ai faunei Republicii Moldova, așa cum ar fi: bursucul, jderul, vulpea, pisica sălbatică veverița ș.a. Cît și specii de interes vînătoresc așa ca: mistrețul, căpriorul, fazanul, iepurele.

   Î.S.P.S. Soroca depune efort considerabil pentru menținerea și sporirea numărului  optim de animale precum și migrarea exagerată a acestora prin amenajarea hrănitorilor și sărăriilor pentru animale. Crearea zonelor de liniște, patrularea cu ajutorul echipelor mobile pentru a preveni braconajul, combaterea daunătorilor.  Se depozitează hrană suplimentară pentru sezonul de iarnă: frunzari, fîn, grăunțoase ș.a.

Adresa MD 3004, or. Soroca

str. Vasile Stroiescu ,110

tel: 0230 26152

fax: 0230 26260

soroca@moldsilva.gov.md

 

 

 

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 23.05.2024
   Total vizitatori - 4478555
 
Acces Rapid