печать
Главная / Деятельность / Лесовосстановление / Увеличение лесной площади

Regenerarea și extinderea pădurii

 

    Regenerarea pădurii și extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră este o prioritate a sectorului forestier național. Vegetaţia forestieră poate reduce din influenţa negativă a factorilor industriali şi climatici dăunători. În perioada anilor 2002-2020 activităţile de regenerare și extinderea au cuprins suprafaţa de 137987 ha, inclusiv 77146 ha (56 %) au fost parcurse cu lucrări de regenerare, iar 60841 ha (44 %) - cu lucrări de extindere. Lucrările de regenerare au fost efectuate pe terenurile fondului foresier gestionat de Agenţiei "Moldsilva". Din suprafața totală parcursă cu lucrări de regenerare 20181 ha (26 %) au fost regenerate artificial prin crearea culturilor silvice, iar 56965 ha (74 %) - au fost regenerate natural cu aplicarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale. Activitățile deextindereau fost desfășurate,în mare parte, pe terenurile proprietate publică a APL.Din suprafața totală 55532 ha (91 %)  au fost extinse prin împădurirea terenurilor degradate și respectiv crearea fîșiilor de protecție a cîmpurilor agricole proprietate publică a APL, iar 5307 ha sau 9 % - prin împădurirea poienilor și golurilor din cadrul fondului forestier gestionat de Agenţiei "Moldsilva". Situația cît privește executarea lucrărilor de regenerare și extindere în funcție de anii executării și în raport cu lucrările executate este redată în tabela de mai jos.

Tabelul 1. Suprafaţa parcursă cu lucrări de regenerare şi extindere a pădurilor 

 

Anii de referință

 1. Regenerarea pădurii

inclusiv prin:

2. Extinderea suprafețelor

inclusiv prin:

Total general

Regenerare artificială (culturi silvice)

Regenerare naturală, inclusiv cu lucrări de ajutorare

Împădurirea terenurilor degradate APL

Crearea perdelelor forestiere de protecție APL

Împădurirea terenurilor fondului forestier de stat

2002

3643

1219

2424

7500

7418

 

 82

11143

2003

3153

998

2155

7587

6423

 

1164

10740

2004

3171

977

2194

7500

6528

26

946

10671

2005

3082

982

2100

7532

6534

28

970

10614

2006

3255

913

2342

7510

6640

12

858

10765

2007

3896

1026

2870

7550

7280

5

265

11446

2008

3659

976

2683

7932

7250

4

678

11591

2009

3602

759

2843

4670

4324

 

346

8272

2010

2743

685

2058

529

529

 

 

3272

2011

4361

980

3381

221

221

 

 

4582

2012

5047

1175

3872

73

73

 

 

5120

2013

4859

1244

3615

57

57

 

 

4916

2014

5239

1149

4090

43

43

 

 

5282

2015

4681

1582

3099

673

673

 

 

5354

2016

4190

1208

2982

1464

1464

 

 

5654

2017

4639

978

3661

 

 

 

 

4639

2018

4853

1026

3827

 

 

 

 

4853

2019

4702

1228

3474

 

 

 

 

4702

2020

4371

1076

3295

 

 

 

 

4371

2021

3354 875 2479         3354
2022 3693 1255 2438 347 347     4040
Total 84193 22311 61882 61188 55804 75 5309 145381

Executarea lucrărilor susmenționate au fost prevăzute de un şir de acte legislative şi normative naţionale, precum şi multiple acorduri internaţionale la care face parte Republica Moldova (Convenţia-Cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice, Convenţia privind Diversitatea Biologică, Convenţia pentru Combaterea Deşertificării, etc).

Pentru asigurarea unui echilibru ecologic constant şi a unei influenţe mai pronunţate asupra regimului climatic şi hidrologic din teritoriu, pentru crearea unor coridoare ecologice de interconexiune între trupurile de pădure şi sporirea productivităţii terenurilor agricole activitatea Agenţiei “Moldsilva”, în perioada anilor 2002-2020, s-a acsat pe implementarea unor programe naţionale și proiecte internaţionale. Printre acestea pot fi menţionate:

-          Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, aprobată prinHotărărea Parlamentului nr. 350-XV din 12 iulie 2001;

-          Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestierpe anii 2003-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 737 din 17 iunie 2003;

-          Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 636 din 26 mai 2003 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 739 din 17 iunie 2003

-          Proiectul “Conservarea solurilor în Republica Moldova”;

-          Proiectul “Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova”;

-          Grantul Japonez “Programul de susţinere a comunităţilor pentru manajamentuldurabil şi integrat al pădurilor şi sechestrarea carbonului prin împădurire”.

-          Planul național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii2014-2018,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 10 februarie 2014.

În scopul realizării Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, au fost efectuate lucrări de regenerare în fondul forestier pe o suprafaţă de 73,5 mii ha. Din această suprafaţă 19 mii ha (26 %) au fost plantate cu culturi silvice, 46,4 mii  ha (63 %) - parcurse cu lucrări de ajutorare a regenerării naturale, iar 8,1 mii ha (11 %) - rămase sub regenerarea naturală. Ponderea substanţială a lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale se datorează faptului că în perioada de referinţă, au fost parcurse cu tăieri de produse principale prioritar arborete de salcâm (circa 80%), la care asigurarea continuităţii s-a realizat în majoritate prin provocarea drajonării.

Întru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor,  în perioada 2003 - 2010 au fost efectuate lucrări de plantare pe o suprafaţă de  58,3 mii ha, în mare parte fiind executate (circa 91 %) pe suprafeţe noi din afara fondului forestier (terenuri afectate de alunecări, excluse definitiv din circuitul agricol etc), iar restul (circa 9 %) în limitele acestuia.

În cadrul proiectului „Conservarea solurilor în Moldova”, au fost plantate 20,3 mii ha de păduri pe terenuri degradate excluse din circuitul agricol, iar în cadrul al doilea proiect „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Moldova” - 10,6 mii ha.În cadrul Planul național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră au fost plantate 2,0 mii ha.

 

   

   

Адрес:
2001 Кишинэу, БУЛ. ШТЕФАН ЧЕЛ МАРЕ, 124
Тел:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Oбновлено: 23.05.2024
   Всего посетителей - 4478709
 
Быстрый доступ