Prima    Contact    Subdiviziuni    Întreprinderile silvice          
Prima  /  Agenția ”Moldsilva”

Agenția ”Moldsilva”

Agenţia „Moldsilva” este autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii și cinegeticii, care îşi exercită funcţiile în contextul promovării politicii de stat în domeniu prin efectuarea lucrărilor de extindere,regenerare si conservare, reconstrucţia ecologică, folosirea raţională a resurselor forestiere, paza, protecţia şi dezvoltarea fondul naţional forestier și cinegetic.

Obiectivele prioritare stabilite prin documentele respective sunt:

1.     consolidarea potenţialului vital al pădurilor naturale existente;

2.     conservarea diversităţii biologice forestiere;

3.     extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră;

4.     sporirea eficienţei activităţilor de pază şi protecţie a fondului forestier;

5.  constituirea Sistemului informaţional forestier ca parte componentă a Sistemului informaţional naţional.

vezi detalii

   

   

Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 124
Tel:+373 (22) 27-23-06, 27-73-49
Fax: +373 (22) 27-73-45
Actualizat la: 15.04.2024
   Total vizitatori - 4406135
 
Acces Rapid